Den biomarine næring har stort potensiale i Barentsregionen

Følgende uttalelse ble vedtatt av Troms og Finnmark Høyres årsmøte i helga

Troms og Finnmark Høyre ser behovet for økt produksjon av tarebiomasse. Dyrkingsteknologier må utvikles i tråd med dagens kjente forskningsresultater.

Det kan gi et bidrag på reduserte klimautslipp på 4 mill. tonn gjennom dyrking av 20 millioner tonn tare.

Fjord- og landområdene langs kysten i Barentsregionen har et stort potensiale for plukking av tang og dyrking av ulike taresorter på en bærekraftig måte. Det forutsetter at produksjonsarealer inngår i de kommunale kystsoneplaner, og at de økonomiske rammebetingelser med egenkapitalfond og tålmodig kapital gjøres tilgjengelig.