Den nordnorske kulturavtale

Følgende uttalelse ble vedtatt av Troms og Finnmark Høyres årsmøte i helga

Troms og Finnmark Høyre mener at Den nordnorske kulturavtale må reforhandlesmed utgangspunkt i forlengelse av dagens avtale.

Den nordnorske kulturavtalen er et forpliktende, økonomisk samarbeid for de to nordnorske fylkene. Denne avtalen utløser statlige tilskudd. Avtalen skal sikre at profesjonell kunst og kultur av høy kvalitet er tilgjengelig for alle. Samarbeidet skal videreutvikle kulturfeltet i landsdelen, internasjonalt og særlig i Nordområdene. Og viktigst, avtalen skal bygge institusjoner som gjør det attraktivt for utøvere innenfor kulturfeltet å etablere seg i landsdelen.