Disse ønsker gjenvalg til Stortinget fra Finnmark

Som en del av nominasjonsprosessen til Troms og Finnmark Høyre har alle som stod på lista for Finnmark Høyre i stortingsvalget 2017 blitt forespurt om de ønsker gjenvalg på stortingslista. Her kan du lese hva de har svart.

Her kan du se hvem som har stilt seg disponible til en plass på listen ved valget i 2021:

Plassering i 2017

Navn

Ønsker gjenvalg?

1

Frank Bakke-Jensen

Nei

2

Marianne Haukland

Ja

3

Anne Karin Olli

Nei

4

Vetle Langedahl

Ja

5

Christine Nilssen

Ja

6

Sissel Wollmann

Nei

7

Steffen Mong

Nei

8

Jonas Nymo

Nei

9

Laila Davidsen

Nei

10

Ellen Inga O. Hætta

Nei

11

Lise Svenning

Nei

Den videre nominasjonsprosessen i partiet kan du lese mer om i denne saken: https://hoyre.no/troms-og-finnmark/aktuelt/nominasjonsprosessen_frem_mot_stortingsvalget_2021/