Elektrifisering av Melkøya og kraftsituasjon i nord

Hvis Melkøya skal elektrifiseres må dette gjøres med et absolutt krav om at den kraften som trengs må bygges ut i form av ny fornybar energi i landsdelen.

Foto: fra venstre: Eivind Holst, Nordland Høyre og Geir-Inge Sivertsen, Troms og Finnmark Høyre.

Høyre i nord er bekymret over at NVE sier at vi om kort tid styrer mot et effekt- og kraftunderskudd i Nord-Norge. I verste fall vil kraftunderskuddet medføre en rasjonering av kraft i Nord-Norge. Det er en alvorlig situasjon og vil medføre høye kraftpriser og lite utvikling og etablering av nye arbeidsplasser i nord.

Høyre i nord er positiv til det grønne skiftet og mener at regjeringen må stimulere til grønne næringer og grønn innovasjon i vår landsdel. Dagens situasjon må sette den planlagte elektrifiseringen av Melkøya på vent. Hvis Melkøya skal elektrifiseres må dette gjøres med et absolutt krav om at den kraften som trengs må bygges ut i form av ny fornybar energi i landsdelen. Den kraften vi har må forbeholdes utviklingen av etablerte og nye bedrifter som planlegger nye arbeidsplasser i nord.

Høyre i nord mener at regjeringen må snarest sette i gang tiltak som bidrar til å bygge ut og sikre nok kraft og nettkapasitet i Nord-Norge.

Uttalelse vedtatt på Høyres Nord-Norge møte 3. januar 2023