Elektrifisering av Melkøya betinges av tilstrekkelig tilgang på kraft og nettkapasitet

Gjennomslag på Høyres landsmøte for at også petroleumsinstallasjoner på land skal vurderes og betinges av tilstrekkelig tilgang på kraft og nettkapasitet før det eventuelt skal elektrifiseres med landstrøm.

For Høyre i nord er det viktig at en eventuell elektrifisering av Melkøya må gjennomføres med kraft fra f.eks havvind. Slik kraftsituasjonen i nord er akkurat nå, er det ikke kraft eller nettkapasitet for å elektrifisere Melkøya fra land.

Spørsmålet om elektrifisering av Melkøya opptar mange i nord.  Det er allerede et kraftunderskudd i Troms og Finnmark, og mange er bekymret for at elektrifisering av dette anlegget vil medføre at mulighetene for nye industrietableringer vil bli rammet.

Høyre har en ambisjon om at norsk sokkel skal videreutvikles som energiressurs for Norge og Europa, innenfor rammene av klimamålene. For å kunne videreutvikle olje- og gassaktiviteten må̊ produksjon av olje og gass, skje med så lave utslipp som mulig. Elektrifisering av produksjonsanlegg, vil være et viktig tiltak for å oppnå̊ dette, men dette bør skje fra andre energiforsyningskilder enn fra fornybar kraft fra land.  Havvind vil være en viktig del av løsningen for å oppnå̊ dette. Samtidig må andre løsninger for utslippskutt, som for eksempel karbonfangst og lagring, utredes nærmere.

Høyres landsmøte har vedtatt en resolusjon om «et bærekraftig energisystem for framtida».  For Høyre i nord har det vært viktig å få med at petroleumsinstallasjoner på land også skal vurderes på samme måte som installasjoner på sokkelen.

Nordland, Troms og Finnmark Høyre er derfor fornøyd med å ha fått gjennomslag på Høyres landsmøte for at også petroleumsinstallasjoner på land skal vurderes og betinges av tilstrekkelig tilgang på kraft og nettkapasitet før det eventuelt skal elektrifiseres med landstrøm.

Dette betyr at elektrifisering av Melkøya kun kan skje gjennom produksjon og tilgang til ny fornybar energi.

Nordland, Troms og Finnmark Høyre er ikke imot en elektrifisering av Melkøya. For oss er det viktig at en eventuell elektrifisering av Melkøya må gjennomføres med kraft fra f.eks havvind. Slik kraftsituasjonen i nord er akkurat nå, er det ikke kraft eller nettkapasitet for å elektrifisere Melkøya fra land.