Elevsamtaler på gangen

– At elever og lærere må sitte på gangen og gjennomføre samtaler som omhandler sensitiv informasjon er ikke akseptabelt, mener Cecilie Mathisen.

Hva vil Fylkesråden konkret gjøre for å bringe forholdene i orden slik at elever og lærere på Kongsbakken (og eventuelt andre skoler), kan føle seg trygg på at deres personvern og lovmessige rettigheter blir ivaretatt, det er et av spørsmålene Cecilie Mathisen vil ha svar på.

Fylkestinget møtes denne uken, og Høyres fylkestingsrepresentant, Cecilie Mathisen, tar opp saken om at det elever og lærere må sitte på gangen å ha elevsamtaler.

Interpellasjon: Elevsamtaler på gangen

Igjen ser vi avisoppslag med elever som må gjennomføre sensitive elevsamtaler på gangen. Etter at samme tematikk var tatt opp i 2021 var det å forvente at man hadde funnet en løsning for elevene ved Kongsbakken vgs., men dessverre kommer dette opp igjen nå.

At elever og lærere må sitte på gangen og gjennomføre samtaler som omhandler sensitiv informasjon er ikke akseptabelt. Fylkestinget har i flere saker hatt fokus på et læringsmiljø, psykisk helse og fysisklæringsarena. For å kunne oppfylle lovkravet om et trygt og godt læringsmiljø må også den fysiske infrastrukturen være på plass. At det finnes tilstrekkelig med rom for å kunne gjennomføre individuell oppfølging er et vesentlig kriteria for å lykkes.

Vi forstår at det kan være strukturelle begrensninger i vernede bygg, og at økonomien er anstrengt. Derfor vil vi utfordre fylkesrådet til å tenke kreativt for å finne de gode løsningene, og at det gis særskilte tilskudd for å kunne gjennomføre utbedringer.

Fra reportasjer i media ser vi at det er kommet forslag på løsning som både ivaretar bygningsvernet og syntes økonomisk besparende. Dette kan være rom i rom løsninger, der man for eksempel bygger samtalerom i hjørnet av et klasserom. Fra andre offentlige institusjoner som behandler taushetsbelagte opplysninger finnes det mange eksempler på hvordan man ivaretar behovet for et miljø der samtaler kan vinne sted under fire øyne.

At Kongsbakken er et vernet bygg fra 1924 er ikke et argument for å bryte elev- og ansattes rettigheter. Dagens situasjon er uverdig og ikke en praksis fylkestinget kan stille seg bak.

Spørsmål til fylkesrådet:

  1. Er det flere videregående skoler i Troms og Finnmark hvor det er utfordringer med romkapasitet, slik at sensitive samtaler mellom elev og lærere må gjennomføres på gangen?
  2. Hva vil Fylkesråden konkret gjøre for å bringe forholdene i orden slik at elever og lærere på Kongsbakken (og eventuelt andre skoler), kan føle seg trygg på at deres personvern og lovmessige rettigheter blir ivaretatt?

Cecilie Mathisen

Troms og Finnmark Høyre