Ellen Inga O. Hætta er død

Våre tanker går til Ellen Ingas nærmeste.

Det er med stor sorg vi mottok budskapet om at Ellen Inga Brita Olavsdatter Hætta døde 22. februar, 69 år gammel.

Ellen Inga tilbrakte store deler av sitt yrkesliv i skolen. Hun hadde et stort engasjement for kunnskap og kompetanse. Hun var lærer, sosiallærer og rektor i barne- og ungdomsskolen i Kautokeino fra 1973 til 1987. Senere ble hun direktør i Samisk utdanningsråd, avdelingsdirektør ved Sametinget og reindriftssjef i Norge. I 2011 ble hun rektor ved Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino, en jobb hun hadde til hun gikk av med pensjon.

Ellen Inga ble politisk aktiv tidlig. Hun ble medlem av kommunestyret i Kautokeino i 1983, og i 1988 ble hun Kautokeinos første kvinnelige ordfører. Jeg kjenner Ellen Inga best fra vårt samarbeid i Kommunaldepartementet da hun var min statssekretær for samiske saker. Den aller viktigste enkeltsaken hun tok initiativ til, var konsultasjonsordningen mellom staten og Sametinget. Ellen Inga var en brobygger som gjennom kunnskap skapte forståelse for samisk kultur, samisk språk og samiske næringer.

Ellen Inga ble i 2014 medlem av NRKs styre. Hun har også vært medlem av Nordområdeutvalget og flere offentlige utvalg på utdanningsfeltet, og styremedlem for Universitetet i Tromsø og Helseregion Nord.

I 2020 ble Ellen Inga utnevnt til æresmedlem av Troms og Finnmark Høyre. De siste årene har hun også møtt i Høyres sentralstyre i kraft av å være leder for Høyres samepolitiske utvalg, et verv hun hadde helt til sin bortgang.

Den siste tiden var Ellen Inga syk. Hun visste at tiden hvor stafettpinnen måtte sendes videre nærmet seg. Likevel har hun helt til det siste gitt gode innspill og deltatt aktivt i partiet, og hun hadde alltid et langsiktig perspektiv på det hun gjorde.

Ellen Inga vil bli dypt savnet både i og utenfor Høyre. Våre tanker går til Ellen Ingas nærmeste.

Bisettelsen finner sted i Kautokeino kirke 3. mars kl 12.00