Nytt æresemedlem

Ellen Inga Brita O. Hætta ble utnevnt som æresmedlem på Troms og Finnmark Høyres fylkesårsmøte.

Ellen Inga har innehatt en rekke kommunale og regionale verv og deltatt i statlige utredningsarbeider gjennom mange år.

Hun har vært ordfører 1988–1991 og leder i Kautokeino Høyre. Hun var statssekretær fra 2001 – 2005 i Kommunal- og regionaldepartementet.

Hun er i dag leder i Høyres samepolitisk utvalg og arbeidsutvalget til Troms og Finnmark Høyre.

Ellen Inga ble under årsmøtebanketten til Troms og Finnmark Høyres årsmøte utnevnt til æresmedlem av fylkesleder Geir-Inge Sivertsen til stor applaus fra årsmøtedeltakerne. Hun er det første æresmedlemmet som blir utnevnt etter sammenslåingen av Troms og Finnmark Høyre.