En styrket forsvarspolitikk

Forsvarspolitikk sto på agendaen da Troms og Finnmark Høyre avholdt årsmøte i helga og følgende uttalelse ble enstemmig vedtatt.

En styrket forsvarspolitikk

Troms og Finnmark Høyre mener at sikkerhetssituasjonen og den økende usikkerheten i verden må føre til en fortsatt styrking av det norske forsvaret. Forsvarssjefens fagmilitære råd ble lagt frem i oktober 2019, og svarer på hvordan Forsvarssjefen mener vi må ruste oss for fremtidens utfordringer. Troms og Finnmark Høyre mener at regjeringen må følge opp Forsvarssjefens anbefalinger om et styrket forsvar, og at alternativ A i FMR må legges til grunn for regjeringens arbeid med langtidsplanen.

Lenke til Forsvarssjefens fagmilitære råd