En styrket redningshelikopterberedskap i Nord-Norge

Troms og Finnmark Høyre vil jobbe for at beredskapen i Nord-Norge ivaretas og at det etableres en ny redningshelikopterbase i Troms politidistrikt. Redningshelikoptrene bør være militær. Det vil sikre beredskapen i fredstid, men også i kriser og krig.

Troms og Finnmark Høyre mener det må sikres tilstrekkelig redningshelikopterkapasitet for søk og redning i Nord-Norge. Situasjonen i dag er at det kun er to redningshelikopterbaser i Nord-Norge, en i Bodø og en i Banak som begge driftes av Luftforsvaret. De to redningshelikopterbasene har ikke et dekningsområde som sikrer en god nok tilstedeværelse for redning til havs og til land, som dekker hele Nord-Norge.

Fostervoll-utvalget som hadde mandat til å gjennomgå redningshelikopterberedskapen i Norge, konkluderte allerede i 1997 med at det er et beredskapshull mellom Bodø og Banak. Troms og Finnmark Høyre vil jobbe for at beredskapen i Nord-Norge ivaretas og at det etableres en ny redningshelikopterbase i Troms politidistrikt. Redningshelikoptrene bør være militær. Det vil sikre beredskapen i fredstid, men også i kriser og krig.

Vedtatt som uttalelsepå fylkesårsmøtet for Troms og Finnmark Høyre 17.02.19.

For mer infokontakt:

Fylkesleder: Geir-Inge Sivertsen mob: 95148700

Fylkesordførerkandidat: Christine B. Killie mob: 97545509