Erlend Svardal Bøe: HLM 21

Den skal piske deg stå tidlig opp og den skal være sterkere enn ti høststormer den som skal prøve å nekte meg å vinne valget i Nord-Norge

Erlend Svardal Bøe, 1. kandidat for Troms Høyre i stortingsvalget.

Dere tenker sikkert at jeg skal snakke om Nord-Norge, og det er helt riktig.

For i nord har vi fisken, mineralene, olje- og gassen, vannkraften, vinden og naturen. Og vi skal utvikle disse naturressursene på vegne av landet slik at vi sikrer vår alles fremtidige velferd.

Jeg har reist mye rundt i min landsdel. I små og store lokalsamfunn hos små og store bedrifter. De folkene jeg møter er folk med skaperkraft og optimisme, som hver dag bygger samfunn og velferd.

De trenger et Høyre som heier på dem, ikke Senterpartiet som kommer med elendighetsbeskrivelser av landsdelen.

Og ja, vi har ikke bare muligheter, men også utfordringer i nord. Vi sliter med befolkningsutvikling, tilgang på kompetent arbeidskraft og dårlig infrastruktur. God Høyrepolitikk løser de utfordringene.

Vi må skape flere jobber, utvikle bedre utdanningstilbud, bygge mer vei og infrastruktur og gi folk gode helsetjenester.

Valget i nord blir et retningsvalg mellom Høyre og Senterpartiet.

Høyre som vil ta landsdelen i bruk, og Senterpartiet som vil la SV, MDG og Rødt få verne landsdelen.

Høyre som vil modernisere og Senterpartiet som vil kutte i velferd for å bruke penger på reversering.

Høyre som vil skape pasientens helsetjeneste, og Senterpartiet som vil sette systemet foran enkeltmennesket.

Kjære landsmøte. Vi må vinne det retningsvalget.

Til slutt vil jeg gjøre Trude Drevland sine ord om til mine: «Den skal piske deg stå tidlig opp og den skal være sterkere enn ti høststormer den som skal prøve å nekte meg å vinne valget i Nord-Norge.