Felles helseforetak i Troms og Finnmark

Troms og Finnmark Høyre gir sin tilslutning til den pågående prosessen med sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset.

Troms og Finnmark Høyre gir sin tilslutning til den pågående prosessen med sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset. En sammenslåing vil fjerne unødvendig administrative skiller, samt styrke samarbeidet mellom UNN og Finnmarkssykehuset.

Omorganiseringen skal sikre en god pasientbehandling, uten administrative skiller. Troms og Finnmark Høyre mener at vi gjennom felles helseforetak gir et helhetlig helsetilbud, og at det vil være til det beste for pasientene.