Fergestrekket Botnhamn – Brensholmen

Troms og Finnmark Høyre krever at Fylkestinget i mars vedtar å sette inn en nyere og større ferge i trafikk mellom Botnhamn og Brensholmen fra høsten 2023.

Uttalelse vedtatt av fylkesårsmøtet 5. februar.

I perioden september 2021 til september 2023 er det en prøveperiode med helårsforbindelse på fergestrekket Botnhamn – Brensholmen. Kravet for å opprette helårsforbindelse er minimum 10 biler om dagen som gir 3650 biler per år. 2022 viste en trafikk på nærmere 30000 biler til tross for at veien vestover mot Senjahopen og videre mot Torsken/Gryllefjord har vært stengt ¾ av 2022, og at ferga har vært innstilt ofte på grunn av teknisk feil. En antar med så stor trafikk over minstekravet, at det vil bli vedtatt på Fylkestinget i mars 2023, en permanent forbindelse fra september i år (2023).

Ferga har vært et stort løft for nord og vest Senja for turisme og spesielt næringslivet som daglig må til Tromsø for å hente deler og utstyr. I avstand er det fra Botnhamn til Tromsø tur retur 420 km mot 110 km ved bruk av ferga som bruker 40 minutter over fjorden.

Ferga som ble satt inn på fergestrekket er for det første for liten, spesielt gjelder dette på sommeren med all den turismen som er her i nord, men den er også over 50 år gammel og sliter med mye tekniske feil som gir mange kanseleringer.  Dette gjør avgangene ustabil, men med en nyere og større ferge vil dette problemet løses, og også trafikkgrunnlaget vil da økes betydelig.

Vi vet også at det har vært mange trafikkulykker i Nord – Norge, spesielt på veistrekket mellom Buktamoen og Tromsø. Ved å minke trafikken med titusenvis av biler som skal til Senja, minker også risikoen for trafikkuhell på dette veistrekket.

Beregninger fra Transportøkonomisk institutt (2015 tall) viser nemlig at en person drept i trafikken, koster samfunnet 35,3 millioner kroner. En person som blir hardt skadd, koster 12,4 millioner. Tallene for 2021 viser stort sett det samme.

Troms og Finnmark Høyre krever at Fylkestinget vedtar på fylkesmøtet i mars -23, at det blir satt inn en nyere og større ferge permanent på trafikk mellom Botnhamn og Brensholmen fra høsten 2023. Dette er både samfunnsøkonomisk og bærekraftig i form av betydelig kortere avstand mellom Tromsø og Nord-Senja som tjener spesielt næringsliv og turisme, men også folk som må til UNN. Dette gir betydelig mindre bilbruk, som igjen gir en mindre risiko for økte trafikkuhell.