Finnmark Arbeiderparti setter utvikling og arbeidsplasser i fare

Sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommune er vedtatt to ganger av to Storting. Men Finnmark Arbeiderparti presser gjennom en rådgivende folkeavstemning i Finnmark som både koster og ikke vil få noen innvirkning på vedtaket stortinget har gjort. Finnmark Arbeiderparti nekter å oppnevne medlemmer til en fellesnemnd dersom resultatet av folkeavstemningen blir negativt. Dette er resultatet gruppeleder for Høyre i Finnmark, Jo Inge Hesjevik, har fryktet. Hesjevik mener Finnmark Arbeiderparti setter utvikling og arbeidsplasser i fare.

– Det ser ikke ut som det er lett å få til en konstruktiv prosess. Dette vil påvirke ansatte i både Finnmark og Troms fylke. Konsekvensen er stor, for om vi nekter å delta i prosessen vil vi være dårlig forberedt når vi er en ny region fra 2020. Det kommer til å koste i kroner, og vil gå ut over både kollektivtransport og utdanning, sier Hesjevik.

I mars valgte fylkestinget utsette saken med å oppnevne medlemmer til fellesnemden etter å ha forkastet en avtale de selv var med på å fremforhandle.

Høyre er redd for at dyrebar tid går bort dersom fylkestinget venter helt til 20. juni med å oppnevne nemndsmedlemmer. Tid som heller kunne vært brukt til å forhandle med Troms.

– Vi har satt store ressurser i arbeid i Finnmark og Troms sine fylkesadministrasjoner. Nå sitter det folk med arbeidsoppgaver knytte til dette som venter på at politikerne skal gjøre sin del av oppgavene. Dessuten er det en stor belastning for de ansatte at de ikke vet hvordan arbeidsoppgavene skal se ut etter 2020. Det gjør det også vanskeligere å rekruttere nye folk, sier Hesjevik.

Også gruppeleder Jo Inge Hesjevik er klar på at selv om folket i Finnmark er imot, så vil reformen gjennomføres.

– Nå får nok være nok. Vi må starte å gjøre jobben og slutte med det politiske spillet. Dette kommer til å koste oss. Vi får markert oss, men kanskje på feil måte, sier Hesjevik.

Hesjevik er bekymret for at signaleffekten ved å si nei til Troms, vil bety at Finnmark vil diskvalifisere seg fra å ta på seg nye, store regionale og nasjonale oppgaver.

– Vi vil være avhengig av tillit i Nord-Norge og i Troms når vi får nye oppgaver. Jeg er ikke sikker på om folkeavstemninga gjør det lettere. Akkurat nå framstår det som vi bare tenker på oss selv, sier han.