Finnmark overlot til Troms å bestemme

Torsdag overlot Finnmark fylkesting, med Arbeiderpartiet i spissen, Troms til å bestemme over fremtidig organisering av det nye fylket.

– Å tro at Stortingets vedtatt regionreform skal reverseres eller at Finnmark ikke skal være en del av reformen er fortvilende for det kommer ikke til å skje, sier gruppeleder for Høyre, Jo Inge Hesjevik.

Det fylkestinget nå har vedtatt er å levne til Troms å bestemme for Finnmark.

– Vi hadde denne muligheten til å få til størst mulig innflytelse i fellesnemda med 19/17, den ødela Arbeiderpartiet. Statsråden hadde ikke noe annet valg enn å endre forskriften og sammensetningen for å gjennomføre Stortingets vedtak. Det betyr at Troms får et flertall i nemda som gjør dem i stand til å ta beslutninger uten noen fra Finnmark til stede, sier Hesjevik.

Les mer på Nrk Finnmark