Finnmarksløpet må inn på statsbudsjettet

Høyres gruppe fremmet for fylkestinget i Troms og Finnmark uttalelse om at Finnmarksløpet må inn på statsbudsjettet. Uttalelsen fikk enstemmig tilslutning i fylkestinget, og er en tydelig forventning til den nye regjeringen om å finne midler til Finnmarksløpet i sin tilleggsproposisjon.

Kristen Albert Ellingsen
Kristen Albert Ellingsen la frem Høyres forslag

Hele uttalelsen kan du lese her:

Fylkestinget i Troms og Finnmark krever at Finnmarksløpet inkluderes i statsbudsjettet, slik tidligere forutsetning var, med en bevilgning på fem millioner kroner årlig frem til 2023. Hensikten med støtten er å videreutvikle løpet, og bidra til næringsutvikling i regionen.

Finnmarksløpet har opparbeidet seg en unik posisjon som et av verdens mest krevende og populære hundeløp med mer enn 120 deltakere fra rundt 15 nasjoner. Løpet høster internasjonal anerkjennelse og skaper ringvirkninger for både nærings- og kulturlivet. Fylkestinget vil understreke løpets viktige og positive bidrag for Troms og Finnmark. Arrangementet bidrar til positiv markedsføring av vår region, og skaper bolyst for oss som bor her. En videreføring av den statlige støtten er derfor særdeles viktig.

Finnmarksløpet er også en arena som bygger kompetanse og trener samhandling.

Hvert år stiller rundt 600 frivillige opp for å gjennomføre løpet. Studenter fra flere studieretninger på UiT, elever fra tre folkehøyskoler og Alta Videregående skole har flere klasser som er involvert. Hele 400 elever er i sving for å kunne gjennomføre arrangementet og dette ansees som en veletablert og god læringsarena.

Siida (marked med samarbeidspartnere) arrangeres i 5 kommuner i tillegg til store konserter og arrangement i Karasjok, Kautokeino, Kirkenes Nesseby, Alta og Tana. Arrangementene følger løpet og er en folkefest for de som bor i Finnmark og de mange tilreisende.  

Finnmarksløpet følges av mange medier og sender unike TV-bilder fra regionen ut i verden.

Nå er det avgjørende å sikre forutsigbarhet. Fylkestinget anmoder derfor på det sterkeste om at Stortinget sikrer finansiering til dette viktige utviklingsprosjektet under behandlingen av Statsbudsjettet for 2022.