Flere kontroller av tunge kjøretøy på nordnorske veier

Det skal være trygt å ferdes på nordnorske vinterveier.

De siste årene har det vært flere farlige og tragiske hendelser der tunge kjøretøy har vært involvert og der det har blitt avdekket at kjøretøyene ikke er i god nok stand til å ferdes på nordnorske vinterveier. Troms og Finnmark Høyre ser med bekymring på det økende antallet hendelser på nordnorske veier med tunge kjøretøy involvert, og mener derfor at reglene for vinterdekk på tunge kjøretøy må skjerpes ytterligere og at det må bli hyppigere og mer permanente kontroller av tunge kjøretøy av Statens vegvesen sine kontrollører. Det skal være trygt å ferdes på nordnorske vinterveier.

Vedtatt som uttalelsepå fylkesårsmøtet for Troms og Finnmark Høyre 17.02.19.

For mer infokontakt:

Fylkesleder: Geir-Inge Sivertsen mob: 95148700

Fylkesordførerkandidat: Christine B. Killie mob: 97545509