Flytilbudet i Troms og Finnmark må styrkes umiddelbart

Næringslivet i nord trenger mer en krisepakker fra staten. Næringslivet trenger flere flyavganger, og det må komme nå.

Næringslivet i Troms og Finnmark er hardt rammet av pandemien. Det har skapt store utfordringer for næringslivet generelt og reiselivsnæringen spesielt. Reiselivsnæringen har store utfordringer med at utenlandske gjester møter stengte grenser. Usikkerheten om når grensene åpner gjør at reiselivsnæringen må orientere seg i det norske turistmarkedet.

-Opplevelsene og reiselivstilbudet i vår nordligste region kan tilby uforglemmelige opplevelser, men det kraftig reduserte flytilbudet i Troms og Finnmark er den største utfordringen for å få gjestene nordover, sier Ståle Sæther, første nestleder i Troms og Finnmark Høyre.

-Vi trenger flere flyavganger til og fra Oslo. Verst er situasjonen for Alta og Kirkenes. I tillegg trenger vi en økning i flytilbudet intern i regionen. Kommer ikke dette på plass kjapt frykter jeg en allerede rammet reiselivsnæring kan oppleve enda tøffere tider. Næringslivet i nord trenger mer en krisepakker fra staten. Næringslivet trenger flere flyavganger, og det må komme nå, sier Sæther.

Nestlederen i fylkespartiet til Høyre ønsker at staten selv må ta regninga for de flysetene de har pålagt flyselskapene å la stå tomme.

-Staten har pålagt flyselskapene smitteverntiltak som gjør at mange flyseter må stå tomme. Avgangene er redusert og prisene har skutt i været. Som et midlertidig tiltak bør derfor staten gå inn og subsidiere flyselskapene for de flysetene som står tomme av smittevernhensyn. Det vil bidra til at prisene normaliseres og antall avganger øker, avslutter Sæther.