FM er fortsatt viktig for det lokale mediemangfold på Radio

Troms og Finnmark Høyre ønsker at lokalradioene får forlenget nåværende konsesjon på FM-nettet til 31.12.2031

Lokalradioene sender i dag for det meste på FM, til stor glede for folket, spesielt i utkantene, hvor ikke en gang Riksblokken på DAB kan mottas.

Noen få lokalradioer har så vidt kommet i gang med DAB, og sliter med å få økonomi til DAB utbyggingen. Så FM vil i lang tid fremover være viktig for å nå ut til folket, spesielt her i Nord-Norge. Det er også viktig for nasjonal og lokal sikkerhet at man når ut til folket i en nødsituasjon, og her stiller fortsatt FM i en særklasse, da FM er et mye mer robust system enn DAB.

Undersøkelse fra i sommer viser at det fortsatt er over 60% av bilene som bare har FM, dette forteller jo at overgangen til DAB tar lengere tid enn planlagt.

Det vil ta mange år før lokalradioene har samme dekningen på DAB, som de i dag har på FM. Slik det er i dag kan lokalradioene sende på FM frem til året 2022, som er alt for kort tid for omstillingen fra FM til DAB. Lokalradioene trenger derfor å få en forlengelsen av FM-konsesjonen frem til 31.12.2031, på lik linje med DAB-konsesjonene i dag.

En stenging av FM i 2022 vil føre til et ras av konkurser hos lokalradioene, da de ikke lenger når frem til folket i sitt konsesjonsområde, og derfor ikke lenger har noen verdi for lokale aktører.

Sendernettet på FM er fullt etablert hos lokalradioen, som selv tar kostnaden med denne distribusjonen av radiosignalene. Og frekvensene vil i all overskuelig fremtid våre ledig, da mesteparten av verden bruker dette frekvens området til FM, og ikke har det så travelt med DAB.

Skal lokalradioene overleve overgangen til DAB, må det også legges til rette for støtte, slik at lokalradioene får økonomi til å ta de kostnadene som en DAB utbygging medfører. Noen Lokalradioer har fått støtte til å komme i gang med DAB utbygging, men kostnadene er store, og utfordringene er mange, så det vil ta tid.


Troms og Finnmark Høyre ønsker derfor at:

  • Lokalradioene får forlenget sin nåværende konsesjon på FM-nettet til 31.12.2031
  • Lokalradioene får lagt til rette med støtteordninger slik at utbyggingen av DAB kan gjennomføres innenfor rimelig tid.