Fylkesårsmøtehelg 24. til 26. januar

Troms og Finnmark Høyre avholder sitt fylkesårsmøte 25. og 26. januar i Tromsø på Scandic Ishavshotell. Det er over 130 delegater som har meldt sin ankomst denne helgen.

-Jeg ser frem til å møte våre folke-og tillitsvalgte. Det har vært et travelt år, og nå kommer vi sammen for å diskuterer og vedta politikk for Norgest nordligste og viktigste region, sier fylkesleder Geir Inge Sivertsen som også er statssekretær i næringsdepartementet med glimt i øyet.


Tentativt program årsmøte Troms og Finnmark Høyre 25. og26. januar 2020

-Fredag kvinneforumsseminar kl 19.00 – 19.45 (45 min) v/ kvinneforumsleder Anne Berit

-Fredag ideologiseminar kl 19.45 – 20.30 (45 min) v/ stortingsrepresentant Vetle Langedahl

-Sosialsamling på «Yonas» med pizza, rett over hotellet kl 21.00

Lørdag:

Kl 11.00 – 11.30 Åpning og konstituering av årsmøte v/ fylkesleder

Kl 11.30 – 11.45 Resolusjonskomiteens anbefaling v/komiteens leder Benjamin Furuly.

Kl 11.45 – 12.30 LTP v/forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, spørsmål/debatt

Kl 12.30 – 13.15 NTP v/Helge Orten, leder i transport- og kommunikasjonskomiteen,

Kl 13.15 – 14.00 Lunsj

Kl 14.00 – 16.15 Programprosessen v/Anne Berit F. medlem i Høyres programkomite


Underbolkene:

– Kl 14.00Hva skal vi leve av

Innleder Tom Georg Indrevik, ordfører Øygarden kommune og med i programkomite. Spørsmål/debatt – referent Cecilie Mathisen

– Kl 14.45Kutt utslippene, ikke utviklingen

Innleder Anne Berit. Spørsmål/debatt – referent Tonje Nilsen

– Kl 15.30Muligheter for alle

Innleder Andreas Østenrød, Ressurs Tromsø. Spørsmål/debatt –referent Anders Tørresen


Kl 16.15 Kaffepause

Kl 16.30– 17.00 Godkjenning av beretningene.

Kl 17.00 – 18.00 Mitt Høyre v/regionrådgiver Markus Akselbo

Kl 20.00 Årsmøtemiddag

Søndag:

Kl 9.00 – 9.45 Distriktsmeldingen og nye oppgaver v/ statssekretær Anne Karin Ollie

Kl 9.45 – 10.30 Fylkestingsgruppens arbeid og prioriteringer for 2020

Kl 10.30 – 11.15 Stortingsrepresentantenes muntlige spørretime, stort og smått.

Kl 11.15 – 11.45 Utsjekk av rommene og lunsj

Kl 11.45 – 13.00 Resolusjonsdebatt og behandling

Kl 13.00 – 13.30 Valg av ny ledelse, delegater til LM og ny valgkomite.

Kl 13.30 – 14.00 Avslutning v/leder