– Fylkeskommunen må ta på seg arbeidshanskene

Høyre lover kompetanseløft for at flere skal ta del i arbeidslivet.

– Flere må få muligheten til å fylle på med kompetanse, mener Benjamin Furuly som 1. kandidat til fylkestinget i Troms.

Den største utfordringen vi står ovenfor i Troms fremover er tilgang på nok arbeidskraft og riktig kompetanse. Behovet for arbeidskraft og kompetanse i Nord-Norge blir den viktigste oppgaven å løse framover.

– Fylkeskommunen må ta på seg arbeidshanskene, og sikre at vi gir flere muligheten til å fylle på med kompetanse, sier Benjamin Furuly som 1. kandidat til fylkestinget i Troms og fortsetter,

-Vi må lykkes med å utdanne folk med den riktige kompetansen som samfunnet etterspør. Og det betyr at vi må ha et utdanningstilbud som først og fremst er tilpasset næringslivets behov, sånn at vi kan få enda flere til å velge de yrkene som skal vokse framover. Derfor er vi glade for at også Høyres landsmøte nå slår fast at dette skal være partiets hovedlinje i utdanningspolitikken framover.  

I Troms er det altfor mange unge og voksne som står utenfor arbeidslivet. Det må gjøre mer for at flere kan få det kompetanseløftet som gjør at de kan komme i jobb. Da kan ikke utdanningspolitikken være et A4-løp.

-Flere må få en reell mulighet til å fullføre sin utdanning, og Høyre vil derfor ha mer modulbasert opplæring og økt bruk av ordninger som «Fagbrev på jobb», sier Furuly og mener Høyres vedtak på Landsmøtet for å øke kompetansen var viktig i denne sammenheng.

Dette har Høyre vedtatt på sitt landsmøte for å få økt kompetanse:

  • At utdanningstilbudet skal tilpasses behovet for arbeidskraft og kompetanse i samfunnet.
  • Sikre tilgangen på utdanning nært der folk bor, ved å tilby flere desentraliserte tilbud og digitale undervisningsopplegg.
  • Sikre at flere voksne som ikke har fullført videregående opplæring gis en reell mulighet til fullføring av videregående skole, gjennom blant annet mer modulbasert opplæring, fleksibelt opptak og økt bruk av ordningen “fagbrev på jobb”.
  • Samarbeidet mellom offentlige aktører som NAV, fylkeskommuner og universiteter må være tett, og det må organiseres slik at det er enkelt å ta kontakt og få hjelp

Benjamin Furuly, 1.kandidat,  Høyre i Troms mob 41447789