Fylkeskommunen som klimaforbilde?

I kampen mot klimagassutslippene trenger vi sterke og gode forbilder.Gårsdagens løsninger er ikke tilstrekkelige for morgendagens utfordringer. Vi alle har et ansvar når det kommer til miljø, også fylkeskommunen.

I kampen mot klimagassutslippene trenger vi sterke og gode forbilder. Nå skal det legges nye og felles grunnsteiner for fylket Troms og Finnmark, da er det viktig at vi spør oss; hvilket forbilde skal fylkeskommunen være på klima og miljø?

Det offentlige kjøper i Norge inn varer og tjenester for om lag 500 milliarder kroner årlig, og klima- og miljøbelastningen av disse utgjør en betydelig del av Norges totale klimautslipp. Det betyr at fylkeskommunen gjennom å velge litt smartere kan gjøre en stor forskjell for klimaet.

Vi må tenke nytt

Troms og Finnmark Høyre mener derfor vi må tenke nytt om hvordan fylket kan være med å møte klimautfordringene, og mer fremtidsrettede og klimavennlige innkjøp er en viktig start. På samme måte som det har noe å si hvilke produkter du som forbruker kjøper på butikken, eller hvilket transportmiddel du velger, har det noe å si hvilke varer og tjenester fylkeskommunen går til anskaffelse av. Med klare miljøkrav i anbud og ved utlysninger prioriteres løsninger som bidrar til miljøvennlige ringvirkninger i fylket vårt.

Det må bli enklere

Vi må også gjøre det enklere å velge miljøvennlig. I et langstrakt kystfylke må det finnes tilbud som gjør det enklere for folk å reise kollektivt. Vi må ha en betydelig satsning på busstilbud, i både byene og distriktet. Kollektivtilbudet må være tilpasset de som går på skole, jobber og bor i fylket vårt. Men det er likevel ingen tvil om at vi også må ha alternative reisemåter som bil og fly. Finnmark er nå det fylket der elbilsalget øker mest sammenlignet med fjoråret. Det krever at vi bygger ut ladestasjoner i hele regionen slik at denne utviklingen kan fortsette. Å legge til rette for forsøk med elfly på kortbanenettet er også en spennende ide, som kan både bidra til å kutte utslipp og gi et bedre tilbud til reisende i nord.

Vi må ta lederskap

I tillegg må vi være positive til utbygging av fornybar energi. Vi har en natur som er rik på ressurser, og som kan være med å løse verdens klimaproblem. Mineraler fra Nord-Norge kan være en viktig ingrediens i det grønne skiftet. Vann- og vindkraft er også eksempler på energikilder som kan utvikles, og som vi kan selge til Europa for at de skal kunne fase ut kull i sin energimiks. Vi må tørre å ta lederskap i klimakampen i Troms og Finnmark. Det er bra for klimaet, men er også bra for vekst og utvikling i nord i form av nye arbeidsplasser og muligheter.

Gårsdagens løsninger er ikke nok

For Høyre er det et klart mål at klimagassutslippene fra fylkeskommunen skal ned. Da må vi sette miljø og teknologi i førersetet når vi kjøper inn varer og tjenester, vi må gjøre det lettere for deg å velge miljøvennlig og kollektivt, og ikke minst må vi bidra med ren og fornybar energi. Gårsdagens løsninger er ikke tilstrekkelige for morgendagens utfordringer. Vi alle har et ansvar når det kommer til miljø, også fylkeskommunen.