Fylkestingsvalget 2023 – nominasjonsprosess og komite

Fylkesstyret for Høyre i Troms og Finnmark har satt ned nominasjonskomite som skal arbeide frem forslag til liste for Høyre ved fylkestingsvalget i 2023. Endelig liste skal vedtas på nominasjonsmøte i begynnelsen av februar.

Ønsker du å bidra med bolyst og utvikling? Da er du velkommen med på laget!

Send gjerne inn dine forslag på kandidater du mener bør stå på listen via denne linken: Innspill til kandidater til fylkestingsvalget i 2023

Nominasjonskomite for fylkestingsvalget 2023 består av:

  1. Vetle Langedahl, Porsanger (leder)
  2. Beate Seljenes, Senja (nestleder)
  3. Ellen Inga O. Hætta, Kautokeino
  4. Lise Svenning, Vadsø
  5. Brynjar Larsen, Loppa
  6. Nils Johan Holte, Harstad
  7. Marte Seland, Tromsø
  8. Geir Varvik, Storfjord
  9. Petter Hov Jacobsen (UH)
  10. Nora Traa Celius (UH)

 Vara:

Inge Sætrevik, Sør-Varanger

Alex Bjørkmann, Alta

Lars Fossberg, Bardu

Nominasjonsprosessen

2022Aktivitet
MarsVedta hvem som skal være i komiteen og prosess.
AprilSittende fylkestingsgruppe får brev om eventuelt gjenvalg
April – juniInnspills lenke med forslag til kandidater
AugustAlle innspilte kandidater kontaktes om dem ønsker være kandidat m.m.
SeptemberKandidatliste ferdigstilles
OktoberKandidathefte sendes til foreningene
OktoberRådgivende ur-nominasjon sendes alle medlemmer
1. novemberRådgivende ur-nominasjon offentliggjøres
November-desemberPrøvenominasjon – kommuneforeningene/offentliggjøres fortløpende
Desember-januarGjennomgår prøvenominasjonene
2023Aktivitet
JanuarNominasjonskomiteen offentliggjør sitt forslag etter at de foreslåtte kandidatene er kontaktet
FebruarNominasjonsmøte 3.-5.februar