Gjennomslag på HLM om CCU

Troms og Finnmark Høyre er svært fornøyd med å ha fått gjennomslag for sitt forslag, om at også CCU (karbonfangst og bruk) inkluderes i strategiene for CCS (karbonfangst og lagring). 

Deler av Troms og Finnmark sin delegasjon på Høyres Landsmøte.

Høyres Landsmøte har enstemmig vedtatt en resolusjon som beskriver partiets politiske strategi for et «bærekraftig energisystem for framtiden».  Troms og Finnmark Høyre er svært fornøyd med å ha fått gjennomslag for sitt forslag, om at også CCU (karbonfangst og bruk) inkluderes i strategiene for CCS (karbonfangst og lagring). 

Formuleringen i resolusjonen som er vedtatt lyder slik «det er viktig at regelverk og rammevilkår legger til rette for å videreutvikle verdikjedene og aktørbildet for CCUS i Norge og Europa», og «legge til rette for utvikling av lønnsomme verdikjeder for fangst, bruk og lagring av CO2».

Karbonfangst og bruk (CCU) innebærer at man fanger CO2 fra industrielle prosesser og konverterer disse til innsatsfaktorer i nye industrielle prosesser, som kan skape nye viktige verdikjeder og dermed skape ny industriell virksomhet og nye arbeidsplasser. Slike verdikjeder kan for eksempel være knyttet til å etablere alternative og fornybare energikilder eller biobrensel som for eksempel metanol.

Et godt eksempel på mulighetene karbonfangst og bruk kan bidra til, er Finnfjord AS sine planer om å produsere grønn metanol.  Finnfjord sammen med Statkraft og det islandske selskapet CRI utvikler i fellesskap det første kommersielle anlegget for produksjon av grønn metanol med en kapasitet på 100.000 tonn per år. CO2 fanget fra utslippene til Finnfjord ferrosilisiumanlegg og hydrogen fra elektrolyse av vann med fornybar elektrisitet benyttes som råstoff.

Troms og Finnmark Høyre er svært fornøyd med at den vedtatte resolusjonen gir politisk støtte til dette prosjektet, og andre prosjekter som planlegger å fange og bruke CO2 for å skape nye energikjeder.