AU valgt på årsmøte

På Troms og Finnmark Høyres årsmøte den 25.-26. januar var arbeidsutvalget på valg.

Valgkomiteens forslag på nytt AU ble enstemmig valgt på årsmøtet som ble avholdt i Tromsø. Troms og Finnmark Høyre har vært fornøyd med ledelsen som har sittet samlet i to år, og det ble gjenvalg på leder Geir-Inge Sivertsen, 2. nestleder Ståle Sæther fikk opprykk til 1.nestleder og Anne Berit Figenschau ble gjenvalgt som kvinneforumsleder.

Ny i arbeidsutvalget er Nina Danielsen som ble valgt som 2. nestleder på årsmøtet. Nina er en engasjert politiker fra Sør-Varanger som ser frem til å gjøre en innsats for Høyre i det nye storfylket.

Christine Nilssen ble takket av på møtet da hun ikke tok gjenvalg som 1. nestleder etter å ha blitt varaordfører i Vardø ved kommunevalget i september.


Både leder og 1.nestleder møter i Høyres Sentralstyre for Troms og Finnmark med Danielsen og Figenschau som vara.

Årsmøtet har dermed valgt en ledelse som er bredt sammensatt fra fylket med både erfaring og fornyelse i den viktige perioden frem mot stortingsvalget i 2021.


For mer info ta kontakt med 1. nestleder Ståle Sæther mob: 91337744


Arbeidsutvalg/ledelse Troms og Finnmark Høyre:

  • Geir-Inge Sivertsen fra Senja, gjenvalgt leder, for 2 år

  • Ståle Sæther fra Loppa, gjenvalgt med opprykk fra 2. nestleder til 1. nestleder, for 2 år

  • Nina Danielsen fra Sør-Varanger, nyvalgt 2. nestleder for 2. år

  • Anne Berit Figenschau fra Tromsø, kvinneforumsleder, gjenvalgt 2 år