Ja til gruvevirksomhet i Troms og Finnmark

Troms og Finnmark skal ikke være et naturreservat. Regjeringen må derfor si ja til fornuftige næringsprosjekter innen høsting av de mange naturressursene i Troms og Finnmark.

Troms og Finnmark er mulighetenes fylke, og vil stå i front for verdiskapningen i landet. Det er derfor viktig at Høyre er tydelig på balansen mellom vern av naturen og høsting av de naturressursene vi har. Troms og Finnmark skal ikke være et naturreservat. Regjeringen må derfor si ja til fornuftige næringsprosjekter innen høsting av de mange naturressursene i Troms og Finnmark. Gruveprosjekter som Nussir i Kvalsund og Sydvaranger i Sør-Varanger må derfor få grønt lys og være eksempler for fremtiden. Høyre sier ja til gruvevirksomhet i Troms og Finnmark.

Vedtatt som uttalelsepå fylkesårsmøtet for Troms og Finnmark Høyre 17.02.19.

For mer infokontakt:

Fylkesleder: Geir-Inge Sivertsen mob: 95148700

Fylkesordførerkandidat: Christine B. Killie mob: 97545509