Hege Christin Bjørkmann: HLM 21

Samisk språk og kultur har alltid vært et viktig tema innad i Høyre. Jeg er også stolt av at Høyre i regjering har vist at vi tør å satse på samiske saker og samisk kultur.

Hege Christin Bjørkmann, 1. kandidat for Høyre i sametingsvalget i Nordre valgkrets

Jeg kommer fra en samisk familie som under fornorskningstiden ble fornorsket og mistet språket. Dessverre er jeg ikke alene om det, vi er mange som har mistet språket.

Kultur henger sammen med vår identitet, og en viktig del av identiteten er språket. Derfor er NoU Hjertespråket er en av de satsningene som er jeg stoltest over at Høyre i regjering har fått til. Den styrker det samiske språket og jeg håper denne vil bli videre fulgt opp i regjering etter høstens valg. Særlig med sikte på at den voksne samiske befolkningen skal få muligheten til å lære seg samisk.

Det er viktig at vi anerkjenner at mange med samiske røtter ikke kan språket, men desto viktigere er det at vi får muligheten til å lære språket gjennom oppvekst og utdanning. At barna våre får starte i samiskspråklige barnehager, ha samisk som fag gjennom grunnskole og videregående, samt ha muligheten til å utvikle språket videre i voksen alder.

Fagfornyelsen som er innført i skolen det siste året har fått et økt fokus på samisk språk og kultur og er viktig for kunnskap om den samiske kulturen.

Vi er nødt til å satse på at læremidler med kunnskap om samisk kultur. Vi må sørge for at vi har nok samisklærere i skole og barnehage, men også innenfor andre yrkesgrupper som helse slik at de eldre kan få snakke språket sitt på sykehjemmet.

Ollu Giitu! Tusen takk!