Hele Norge, hele tiden, samme hva!

Troms og Finnmark Høyre vedtok følgende uttalelse innsendt av Frank Bakke-Jensen på fylkesårsmøtet for 2019.

Troms og Finnmark merker seg og støtter Oslo Høyres grep for å etablere Høyre som et mer populistisk, fargerikt og spennende parti. Hvorfor bli oppfattet som grå og kjedelig, når det er så mange andre farger og uttrykk som kan passe. Troms og Finnmark støtter også Oslo Høyre i lokalpartiets oppgjør med den kunnskapsbaserte politikkutviklingen Høyre har ført frem til nå. Vi mener prinsippene om konsekvensutredninger og samfunnsøkonomiske beregninger før politiske vedtak, har virket strengt begrensende på utviklingen av nasjonen. La oss samle Høyre i et radikalt oppgjør med den kunnskapsbaserte linjen vi har frontet frem til nå.

Troms og Finnmark Høyre følger vårt søsterlag i Oslo. Vi tar grep om fremtiden nå, og fremmer følgende forslag til behandling på landsmøtet.

Nordmarka vernes i samme grad som Finnmarksvidda, og de særskilte unntakene Finnmark og Nord-Troms har i motorferdselloven innføres også her.

Ingen nye eller restaurerte bygg i Oslo kommune kan overstige fem etasjer. Det er for mange av oss besøkende unaturlig og ubehagelig å måtte kneise nakken for å sjekke hva klokken er.

Firefeltsveier inn mot hovedstaden omgjøres til tofelts ferdselsårer. Areal som blir til overs beplantes med dvergbjørk og vierkratt av hensyn til klima og fremtidige generasjoner.

Den gamle NRK tomta reguleres som vindmøllepark.

Karl Johansgate fra Sentralbanestasjonen opp til restauranten Scotsman omdøpes til Denne vei.

Karl Johansgate fra Scotsman opp til slottet omdøpes til Kongens gate slik at man vet hvor man kommer hvis man tar til høyre etter lunsj.

Eksisterende Kongens gate omdøpes til Gaten hvor Hans Majestet ikke bor, samme prinsipp innføres for Dronningens og Prinsens gate.

Fremkomstmidler som baserer sin fremdrift på elektrisitet pålegges å installere og bruke motorlyd av sikkerhetshensyn. Gjerne en etterligning av totaktsmotoren.

Troms og Finnmark Høyre takker Oslo Høyre for dette oppgjøret med den tradisjonelle kunnskapsbaserte politikkutviklingen som i årtier har hemmet Høyre, og samler oss i dugnaden for en mer fargerik og tanketom fremtid.

Vi roper i kor. Vi er også for hele Norge, hele tiden, samme hva!