Hilsen fra Anne Karin Olli

Kjære Høyre-venner

Nå er jeg på plass på Stortinget som vararepresentant for Høyre i Finnmark. Det skal jeg være frem til 5. juni, til Marianne Haukland er tilbake.

Jeg var vararepresentant i 2009-2013 også, så dette er et hyggelig gjensyn med Stortinget som møtende representant. Etter fem år som statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet har jeg hatt nært samarbeid med Stortinget, men jeg gleder meg nå til å ta fatt på arbeidet fra «innsiden». Jeg sitter i familie- og kulturkomiteen, hvor Kristin Ørmen Johnsen (H) er komiteleder. Dette er en spennende komité, med et mangfold av saker. Det være seg kulturpolitikk, likestilling- og diskriminering, mediepolitikk, frivillig sektor, idrett, familie og samliv, tro og livssyn, forbrukerpolitikk og ikke minst det jeg brenner aller mest for: barn og unges oppvekst- og levekår.

Det er en spesiell hverdag for oss alle med koronapandemien. Nå må vi alle, uansett om vi er helsearbeidere, butikkansatte, renholdspersonale eller stortingsrepresentanter, være med på kanskje den aller viktigste dugnaden noensinne. Nå gjelder det for oss alle å følge rådene fra myndighetene. Jeg har for eksempel kun møtt på ett møte på Stortinget. Jeg har hatt influensasymptomer, og har fulgt de retningslinjene som myndighetene har gitt. Holdt meg hjemme for å unngå å smitte andre. Hjemmekontor har blitt vår nye hverdag, og det fungerer overraskende godt. Også for oss på Stortinget. Når det er sagt, så vet jeg at alle ikke har mulighet til hjemmekontor, og dermed risikerer smitte hver dag. Det gjelder helsearbeidere, rengjøringspersonell, butikkansatte og flere i samfunnskritiske roller. Disse må vi alle rette en stor takk til.

Dette er krevende tider. I går hadde jeg sammen med Kent Gudmundsen og fylkestingsgruppa til Høyre møte med representanter fra næringslivet i Troms og Finnmark. Ikke overraskende rapporterer de om utfordringer for de små- og mellomstore bedriftene, særlig for reiselivet og kulturnæringene er det kritisk nå. De var klare på at de forskjellige karantenereglene i kommunene var en utfordring i nord. Det er også stor bekymring for reindriftsnæringen som opplever beitekrise i tillegg til de andre utfordringene som koronautbruddet gir. Det jobbes nå på spreng i regjeringen og Stortinget for gode, målrettede tiltak for å avhjelpe de økonomiske og sosiale konsekvensene som koronatiltakene gir. Her er det viktig med innspill fra dere som kjenner hvor skoen trykker. Vi som stortingsrepresentanter tar det videre.

Til slutt vil jeg komme med en oppfordring til dere alle, særlig til dere i lokalpolitikken. Nå når barnehager og skoler er stengt, er det særlig én gruppe vi må være oppmerksomme på. Det er de aller mest sårbare blant oss. Nemlig de barna som har en krevende hjemmesituasjon, som kanskje lever med rus og omsorgssvikt. For dem er barnehage og skole en viktig friplass. Alle kommunene har fått brev fra barne- og familieministeren om dette, men det er fint om dere som Høyre-representanter også følger opp lokalt, og finner gode lokale løsninger for denne gruppen.

Det er naturlig nok korona som preger oss alle nå. Men vi skal tilbake til en normal hverdag. Jeg håper at dere vil ta kontakt med meg som stortingsrepresentant både om store og små saker som opptar dere. Det er ikke sikkert at jeg alltid er til hjelp, men min dør er alltid åpen.

Hilsen

Anne Karin