Høyre i Finnmark og Troms er enige

Finnmark og Troms fylke er vedtatt sammenslått til et fylke. Det er i første omgang fem punkter på dagsorden.

-Vi er på mange måter inne i symbolfasen. Den er viktig, men den viktigste er nok forhandlingsfasen. Det skal settes ned en fellesnemd som skal jobbe videre med sammenslåingen, sier Jo Inge Hesjevik som er gruppeleder For Finnmark.

Høyre mener fellesnemda skal være basert på likevektsprinsippet. Høyre forslår derfor ei fellesnemd bestående av fylkesutvalget i Finnmark som består av 11 personer, og at Troms setter ned tilsvarende utvalg.

-Vi ønsker ikke at den skal bli for stor for at den skal være mest mulig effektiv. Fellesnemda blir da totalt 22 personer, og satt sammen etter forhåndstalsvalgprinsippet, sier gruppeleder for Finnmark Høyre.

Høyre fremmet likevektsprinsippet i fylkestinget i Troms, men ble dessverre nedstemt.

En ny sammenslått fylkeskommune vil absolutt kunne utvikle seg positivt. Her er mange muligheter, men man må evne og komme forbi symbolfasen uten for mange opprivende debatter.

– Navnet på det nye fylket forslår derfor Høyre skal være Finnmark og Troms fylke. F kommer først i alfabetet og Finnmark ligger lengst mot nord, så derfor foreslår vi dette, sier gruppeleder for Troms Høyre Ole-Johan Rødvei med et smil, og tror det kan kle det nye fylket godt, samtidig som han heller ikke har noe problem med Troms og Finnmark fylke. Det samme gjelder for gruppeleder i Finnmark.

Antall fylkestingsrepresentanter i det nye fylkestinget foreslås til å være 45 representanter. Troms har i dag 37 representanter og Finnmark har 35.

– 45 representanter er det samme som Nordland har i dag. Slik sett har vi tatt utgangspunkt fra et fylke som er nokså likt oss i folketall og antall kommuner. Og med samme utfordringer som vi har når det gjelder samferdsel og de videregående skolene. Det vil også være lettere å ha oftere samling med et litt mindre fylkesting, mener de to gruppelederen for Høyre.

Når det kommer til de neste to punktene på dagsorden som valg av revisor for virksomheten i fellesnemnda og oppretting av eventuelle andre fellesorgan for å sikre gjennomføringen av sammenslåingen ser ikke Høyre for seg at det blir de store debattene rundt.

– Vi forslår at saksbehandlingen og det økonomiske ansvaret for videre arbeidet ligger hos Troms fylkeskommune, og at revisjon hos Finnmark fylkeskommune, men som sagt dette ser vi ikke som noen stor utfordring å få på plass.

Begge er enig i at det blir en hektisk periode fremover, men svært interessant og spennende.

– Vi må bli enige her nord hvis ikke vil det etter all sannsynlighet havne på KMD sitt bord i Oslo til å ta beslutningene. Vi har alle mulighetene til å bli en sterk samfunnsaktør innen næringer som fiskeri, reiseliv og energi. Muligheten er mange i det nye fylket så de ser frem til sammenslåingen og håper Arbeiderpartiet, som styrer i begge fylkene, nå setter til side eventuell motstand og uenighet og ser fremover.

For mer info kontakt:

Ole-Johan Rødvei mob: 91352007

Jo Inge Hesjevik mob: 41338514