Høyre krever et bedre flytilbud i nord

Vedvarende høye flypriser avskjærer de som bor på kortbanenettet i Nord-Norge fra resten av landet.

Uttalelse vedtatt på fylkesårsmøtet 5. februar.

De høye flyprisene på kortbanenettet i Nord-Norge er et hinder for vekst og utvikling i nord. Troms og Finnmark taper kampen om kompetanse og unge mennesker i distriktene når det ikke er mulig å få seg en jobb og bosette seg i nord, samtidig som det er mulig å besøke familie, delta på aktiviteter, konserter og pleie nettverk av venner. Å ha disse mulighetene er avgjørende for om unge mennesker velger å bosette seg i distriktene.

At Nord-Norge ikke har et tilstrekkelig flytilbud, stenger igjen dørene for kompetanseheving og vekst i nordnorsk næringsliv. Alle lufthavnene i Nord Norge har FOT-ruter bortsett fra Bardufoss lufthavn. Det er hensiktsmessig at det kommer på plass. Det er langt fra alle arbeidsgivere som har økonomi til å sende sine ansatte på kompetansehevende kurs når prisene er nesten en halv månedslønn for tur og retur med fly.

Regjeringen må snarest ta tak i utfordringene med prisen på kortbanenettet. Det er vårt viktigste og mest effektive fremkomstmiddel innad i nord og ut av regionen. Vi har en Regjering som har lovet og lovet, men ikke levert på et av de viktigste samferdselstilbudene i nord. Fly er Nord-Norges kollektivtransport, det må sentrale politikere fra regjeringspartiene ta innover seg. Det kan vi ikke akseptere når Troms og Finnmark er en region med fantastiske muligheter for vekst og utvikling.

Troms og Finnmark Høyre vil få på plass flere fotruter og ha nye tiltak for å sikre større konkurranse og lavere priser for folk. Vedvarende høye flypriser avskjærer de som bor på kortbanenettet i Nord-Norge fra resten av landet.