Høyre i nord ønsker et eget kvoteområde vest for 26 grader

Høyre ber Nærings- og Fiskeridepartementet i sitt høringssvar å igangsette et arbeid for å se på muligheten til å opprette et eget forvaltnings- og kvoteområde for kongekrabbe vest for 26 grader som inkluderer Kvalsund, Hammerfest, Alta, Loppa og Hasvik kommune.

– Vimener samme forvaltningspraksis som er lagt til grunn i Øst-Finnmark med åforvalte kongekrabben som en lokal ressurs har vært en stor suksess forverdiskapning og bosetningen i regionen, sier ordførerkandidat i Loppa ognestleder i Troms og Finnmark Høyre, Ståle Sæther.

– Vianbefaler at samme forvaltningspraksis legges til grunn i det nye forvaltnings-og kvoteområdet i Vest-Finnmark. På nåværende tidspunkt anbefaler vi derforikke alternativ 1 eller 2 i høringsbrevet.

– Regionen trenger en løsningsom øker ressursgrunnlaget og verdiskapningen av kongekrabben. En forvaltningsom forlater prinsippet om lokal utnyttelse av ressursen og reduserverdiskapningen lokalt kan ikke støttes.

For mer info kanordførerkandidat i Loppa og nestleder i Troms og Finnmark Høyre, Ståle Sætherkontaktes på mobil: 91337744