Høyre sa ja til parlamentarisk styre

Høyre har programfestet parlamentarisk styringsform, og ville normalt hatt denne styringsformen som partiets prefererte styringsform.

Troms og Finnmark Høyre har etter en grundig debatt internt i partiet tvilt seg fram til at partiet stemte for parlamentarisk styringsform i det nye fylkestinget. Høyre har programfestet parlamentarisk styringsform, og ville normalt hatt denne styringsformen som partiets prefererte styringsform.

Når vi har vært i tvil, så hang dette sammen med at flertallet i fylkestinget og det faktum at de tre partiene som er enig om å danne fylkesråd etter Høyres mening har hatt et for ensidig fokus på reversering i sin retoriske argumentasjon til den framtidige politiske styringen av det nye fylkestinget.

Høyre er innforstått med at posisjonen har programfestet at man søker å reversere sammenslåingen av Troms og Finnmark. I forhandlingene mellom Høyre og flertallet i fylkestinget bestående av AP, SP og SV har vi fått forsikringer om at fylkesrådet skal ha en politisk strategi som samtidig handler om å utvikle det nye fylket slik at nye oppgaver og en framtidsrettet og bærekraftig samfunnsutvikling har størst fokus.

Høyre har også fått forsikringer fra det samme flertallet om at opposisjonen vil bli invitert til et konstruktivt samarbeid mot Storting og Regjering for å sikre en best mulig samfunnsutvikling for det nye fylket og at nye oppgaver skal sikres overført fra statlig til regionalt nivå.

Flertallet bestående av AP, SP og SV har som et resultat av dette vært villig til å innvilge opposisjonen et større handlingsrom til å drive forsvarlig opposisjonspolitikk, noe som Høyre er fornøyd med.

Etter en helhetsvurdering i Høyres fylkestingsgruppe, så ble det med disse presiseringene gjort av posisjonen og det faktum at vi har programvedtak på dette, så besluttet et flertall i Høyres gruppe å stemme for parlamentarisk styringsform i inneværende fylkestingsperiode.

Geir-Inge Sivertsen

Fylkesleder

Mob: 95148700