Hvem er viktigst, skolebyggene eller elevene?

Skal vi ha elevhybler, åpne kantiner, etterutdanning av lærere, moderne utstyr og beholde fungerende administrasjoner ved våre videregående skoler må dette prioriteres. Det viktigste kan ikke være å opprettholde antall skolesteder.

Elevtallet på de videregående skolene i Finnmark reduseres med over 300 elever. Dette skjer samtidig som fylkestinget må gjennomføre store kutt som følge av mange år med manglende politisk vilje til å prioritere. Administrasjon gjør det klart at om vi ikke velger å se på strukturen vil dette komme til å ramme undervisningskvaliteten i fylket.

Når elevtallet synker

Valget står mellom å prioritere skolebygg eller velge elevvelferd og undervisningskvalitet. Skal vi ha elevhybler, åpne kantiner, etterutdanning av lærere, moderne utstyr og beholde fungerende administrasjoner ved våre videregående skoler må dette prioriteres. Det viktigste kan ikke være å opprettholde antall skolesteder. Dette er spørsmålet Fylkestinget må svare på. Begge deler går ikke når elevtallet synker.

Elevene i sentrum

For Høyre skal elevene være i sentrum av vår politikk – ikke skolene. Et av de viktigste elevtiltakene er å kunne gå på en skole nærmest mulig sitt hjemsted og helst slik at en kan bo hjemme, derfor er en desentralisert skolestruktur svært viktig for Høyre. Fra Vardø ungdomsskole vil det gå ut 17 elever våren 2019. De kan velge mellom 14 ulike VG1 løp og da sier det seg selv at det ikke er mulig og skape et bredt tilbud i Vardø. Skolen må spesialisere seg på enkelt fagområder og en må hente elever rundt i fylket for å fylle disse klassene. Som en konsekvens av dette legger posisjonen ned IKT-servicefag i Alta, et linjetilbud med kraftig oversøkning, og opprettholder det i Vardø som er i den motsatte situasjon.

Resultatet er flere borteboere, større avstand til næringslivet og økte kostnader som rammer våre øvrige tilbud. Slike valg kan ikke Høyre stå bak da skolene skal være til for elevene og ikke motsatt vei. Det aller viktigste for Finnmarksskolene må være at elevene våre lykkes og får en utdanning. For yrkesfag er tilknytting til bedrifter og nærhet til lærlingeplasser avgjørende for gjennomføringen.

Kan ikke stå inne for tiltak som ikke virker

Kan AP, SP og SV forklare hvorfor det er fornuftig for elevene på IKT å flytte dem bort fra bedriftene som kan tilby lærlingeplasser? Høyre kan ikke være en garantist for skolebygg og med det har vi åpnet for at strukturen er mindre viktig enn elevene.

Så skal vi møte elever, lærere og innbyggere i kommuner som er svært glade i skolene sine. Men vi vil ikke lengre stå til ansvar for tiltak som gjør våre skoler dårligere, forringer arbeidsmiljøet på skolene og gir våre elever en dårligere utdanning. Skal vi få til en endring til det beste for våre elever må flere utfordre AP, SP og SV. Dem må utfordres og stå til ansvar for elevene og foreldre som må ta belastning for de prioriteringer som går mot de faglige rådene de får fra sin egen administrasjon.


Jo Inge Hesjevik

Gruppeleder for Høyre