Interpellasjon: Plan for bruk av MS Hollendaren

I fylkestinget i desember 21 har fylkestingsrepresentant Line Fusdahl fremmet følgende interpellasjon vedrørende fylkeskommunens nye hurtigbåt «MS Hollendaren».

Fylkestingsrepresentant for Høyre i Troms og Finnmark, Line Fusdahl

Gleden var stor da MS «Hollendaren» endelig ankom Havøysund 3. november. Riktignok var båten flere måneder forsinket etter opprinnelig plan. Båten var bestilt av tidligere Finnmark fylkeskommune som et svar på utfordringen med reservekapasitet i kollektivsystemet.

Fylkesrådet har tidligere signalisert at båtens hovedfunksjon i rutenettet skal være å trafikkere Måsøy-ruten. Det er nå skapt en del usikkerhet rundt hva som vil skje med båten. Blant annet har næringsliv og lokalbefolkning reagert på at båten ikke er tatt i bruk, til tross for at den er kommet til kai i Havøysund og er overlevert fylkeskommunen.

For å ta i bruk båten er det en rekke ting som må være avklart. Blant annet må det foreligge en kontrakt med en leverandør som skal operere båten, og det må finnes dekning i samferdselsbudsjettet for å drifte båten. Som eier av båten vil også fylkeskommunen sørge for vedlikehold og nødvendig oppgradering av båten i tiden fremover. Dette er jo som kjent et ansvar man slipper dersom man overlater til leverandørene å stille med materiell.

Dersom båten primært skal operere langs Måsøy-ruten er det også et spørsmål om hvordan den samtidig kan bidra til å være reservefartøy på andre samband. For å sørge for at informasjon om fylkeskommunens nyeste innkjøp ønsker jeg derfor å stille følgende spørsmål til fylkesråden for samferdsel:

  1. Hvordan er MS Hollenderen planlagt brukt som en del av hurtigbåttilbudet i Finnmark?
  2. Hvem er det tenkt skal operere båten, og hvordan er dette ivaretatt i kontrakt med leverandør? 
  3. Hva er det beregnet av årlige driftskostnader for båten?

Line Fusdahl, Høyre