Kent Gudmundsen: HLM 21

En ting er sikkert. Vi lærer hele livet. Og vi har sikkert lært en hel del av å lytte til hverandre bare de siste dagene. Like fullt, det som blir stadig viktigere er formell kunnskap inn i et stadig mer spesialisert arbeidsmarked.

En ting er sikkert. Vi lærer hele livet. Og vi har sikkert lært en hel del av å lytte til hverandre bare de siste dagene. Like fullt, det som blir stadig viktigere er formell kunnskap inn i et stadig mer spesialisert arbeidsmarked.

Nettopp derfor har reformen «Lære hele livet» vært så viktig for oss i Høyre – en kompetansereform som erkjenner at man i dagens globaliserte, digitaliserte og raskt skiftende arbeidsmarked trenger å fylle på underveis – og regelmessig.

Under pandemien har vi fått mange ledige og mange av dem har behov for mer formell utdanning og kompetanse på vei inn i arbeid. Vi har allerede levert målrettede bransjeprogram og utdanningsløp, styrket opplæring i grunnleggende ferdigheter med Kompetanse-pluss ordningene, vi har satset stort på fagutdanning, fagskolene og ikke minst – på universiteter og høyskoler. Så langt har vi levert en av de mer storstilte satsingene på dette området i nyere tid. Men, kjære Høyre-venner, vi har fortsatt mye ugjort.

Snart leverer vår kjære høyere utdannings- og forskningsminister, Henrik Asheim, en egen strategi for fleksibel og desentralisert høyere utdanning. Det blir en viktig strategi som skal bidra til at vi i hele landet skal kunne få et mer omfattende videreutdanningstilbud. I løpet av livet passer det ikke alltid like godt å flytte på hybel i nærheten av et campus. Selv om vi under pandemien har blitt atskillig flinkere til å ta i bruk digitale løsninger, så har vi fortsatt et godt stykke igjen før vi kan si oss fornøyd. I min egen landsdel vet vi hvor viktig det er med fleksible og samlingsbaserte studietilbud. Men vi må bli enda bedre, og vi må satse videre.

Jeg vil derfor understreke viktigheten av punkt 1152 på side 30 i programmet vårt. Et godt punkt, i et godt program.

Kjære Høyre-venner – nå gjelder det å vinne valget – så vi kan fortsette dette viktige arbeidet. Det vil alle som ønsker å lære hele livet tjene på!