Vi må slå ned smitten og unngå at for mange blir syke samtidig

Vi står nå alle sammen i en utrolig krevende og merkelig situasjon. Vi er virkelig satt på prøve. Da er det godt å se samholdet, den nordnorske standhaftigheten og dugnadsånden som preger våre lokalsamfunn langs kysten. Politisk har vi samlet oss bredt. Vi står han av, men for mange blir virkemidlene som settes inn viktig for fremtidens muligheter og hvordan vi kommer igjennom denne krisen.

Det er også godt å se den sterke tilslutningen blant oss alle til grepene som har vært tatt. De har ikke vært enkle å ta, men for et par uker siden ble det klart at situasjonen krevde slik handlekraft. Det var behov for tydelige retningslinjer for hvordan vi som nasjon skulle håndtere et virusutbrudd som skjøt fart raskere enn ventet.

Stenging av skoler og barnehager er ingen enkel beslutning. Innføring smitteverntiltak som vi vet vil ramme næringslivet hardt, er en nesten umulig avgjørelse å ta. Å gripe inn i våre hverdagsliv på denne måten, er en erfaring vi alle skulle vært foruten – men det var nødvendig.

Vi må slå ned smitten og unngå at for mange blir syke samtidig. Samfunnskritiske funksjoner kunne blitt satt i spill og vi ville manglet nødvendig kapasitet for å redde de som trenger livsviktig behandling. UNN og våre sykehus i Helse Nord kunne havnet i en umulig situasjon.

Jeg har disse ukene jobbet tett med gode kolleger på Stortinget og i regjeringen for å bidra med innspill og virkemidler for akutte tiltak som slår ned smitten og for å avhjelpe de økonomiske utfordringene som mange nå står i. Så langt ser vi at det reises mindre og vi møter færre mennesker fysisk. Men det er fortsatt for tidlig å konkludere om tiltakene har sterk nok effekt på smitten.

Regjeringen har derfor besluttet å opprettholde de strenge tiltakene til over påske slik at vi får nok kunnskap om hvor godt vi har lykkes.

Vi ser fryktelige bilder fra andre europeiske land, der utslitte leger kjemper maktesløst i et system der kapasiteten for lengst er sprengt. Vi kan ikke la Norge komme dit. Ser vi utover Europa i dag, er situasjonen for næringslivet mest alvorlig i de landene hvor de har mistet kontroll over epidemien. Det må vi unngå i Norge.

Jeg tror og håper at vi lykkes i den strategien som er har valgt. Da vil vi snart kunne lette litt på noen av de tiltakene som innebærer størst samfunnsøkonomiske kostnader.

Dere skal vite at jeg har hatt tett og god dialog med næringslivet i landsdelen disse ukene og jobber hele tiden med innspill til våre i finanskomiteen og regjeringen som jobber ut tiltakene for hele landet. Målet må være at disse treffer behovene som vi har i Nord-Norge slik at vi kommer oss igjennom dette sammen og står klar til økonomisk vekst og normalisering så raskt det lar seg gjøre.

Allerede har vi innført støtteordninger for ansatte, studenter og bedrifter. Nå legger vi frem nye økonomiske tiltak som særlig retter seg mot bedrifter som opplever at inntektene har falt bort, mens faste kostnader til for eksempel husleie fortsetter å løpe.

Vi må gjøre det vi kan for at den dagen smitteverntiltakene og virusutbruddet avtar så kan de som nå er permittert fortsatt ha en arbeidsplass som venter.

Et virus har rammet et helt verdenssamfunn og vi kjemper en felles kamp mot en usynlig fiende. Jo flere av oss som deltar i dugnaden, jo fortere kan vi finne tilbake til hverdagen slik vi kjenner den.

Jeg og Høyres stortingsgruppe skal gjøre alt vi kan for at Norge kommer gjennom dette på best mulig måte.

Vask hendene, og ikke ta på, men ta vare på hverandre.

Høyrehilsen Kent