La oss få en ny ruspolitikk – Forbudslinjen må skrotes

Hvert år dør det om lag 300 mennesker av narkotika i Norge. Tusenvis lever et liv med narkotikamisbruk og mørketallene er høye.

Hvert år dør det om lag 300 mennesker av narkotika i Norge. Tusenvis lever et liv med narkotikamisbruk og mørketallene er høye. Hvert år brukes det store ressurser på å straffeforfølge rusavhengige som ikke har gjort noe annet enn å bruke eller være i besittelse av narkotika. Dette er en urettferdig og inhuman behandling av mennesker som trenger hjelp, ikke straff.

I Portugal sier politiet at det forebyggende arbeidet er blitt bedre etter avkriminaliseringen.

Politiet i Norge vil fortsatt etter reformen ha forebyggende arbeid som en sentral oppgave – kriminelle handlinger er kriminelle handlinger og uønsket atferd må korrigeres, men fordelen med en annen tilnærming er at arbeidet med utgangspunkt i helsehjelp har vist seg å ha store samfunnsmessige gevinster.

Støtten til rusreformen er gjennomgående positiv i alle vestlige land som har gjennomført avkriminalisering. Resultatene av avkriminalisering som er blitt gjennomført i ulike vestlige land er utelukkende positiv, og det har ført til en nedgang i bruk av cannabis i Portugal. Også i Nederland har man sett klar nedgang i bruk av cannabis blant unge i de senere årene. Portugal hadde betydelige problemer med overdosedødsfall og HIV/aids før innføring av rusreformen. Etter innførelsen gikk antall overdoser vesentlig ned samtidig som man fikk kontroll over andre helseproblemer etter reformen. Portugal har også i dag færre sprøytebrukere enn før innførelsen av reformen.

Dersom en i dag blir stoppet og tatt med brukerdose får en bøter, og hvis en ikke kan betale så må en sone i fengsel. Mange dødsfall skjer etter at folk kommer ut fra soning, fordi de ikke har noe behandlingstilbud. Avkriminalisering vil i praksis si at den som blir tatt med brukerdose, istedenfor å få bot, heller må møte i en nemnd hvor det så blir lagt en plan for hjelp og behandling. I Portugal har denne nemden vært bestående av en sosialarbeider, en psykolog og en jurist.

Et Norge på sitt beste, er et samfunn som stiller opp for de som trenger det mest. Da må vi hjelpe, ikke straffe menneskene som sliter med rusavhengighet.

Troms og Finnmark Høyre vil:

  • Avkriminalisere bruk og besittelse av narkotiske midler.
  • De som bruker eller er i besittelse av narkotika skal ikke lenger straffes, men få tilbud om behandling.