Same-Høyres leder, Lars Fillip Paulsen, sin tale på Høyres Landsmøte

– Jeg er ganske sikker på at vi ville hatt en bedre prosess og ikke minst bedre dialog med berørte parter om Høyre hadde fortsatt styrt.

Lars Fillip Paulsen konstituert leder i Høyres Samepolitisk utvalg og ordførerkandidat i Hamarøy.

Dirigenter, kjære landsmøte.

Dessverre står jeg her i Ellen Inga sitt sted, men er det noe Ellen Inga ville løfta frem så er det Høyre – også som et trygt, samepolitisk valg.

Det snakkes fortsatt om den roen og tryggheten som Erna viste når pandemien slo inn over landet.

Og Jan Tore, det er blitt sagt på Sametinget at Kunnskapsdepartementet var det vanskeligste departementet å skape resultater på. Men det var til at du tok over.

Nå, når vi ser at Sametinget har brutt konsultasjonen med KD, så det hadde det vært fortsatt fint å både hatt deg og Høyre med ansvaret.

Reindriftsamene på Fosen og nå sjølaksefiskernes rettigheter i Finnmark er to andre eksempler på hvordan dagens regjering hverken har evnet å gå i dialog eller samhandle med samiske interesser.

Høyre skal ikke fraskrive seg ansvaret på Fosen, og det er ikke sikkert at vi hadde vært foruten disse sakene om vi fortsatt hadde vært i regjering.
Men jeg er ganske sikker på at vi ville hatt en bedre prosess og ikke minst bedre dialog med berørte parter.

Ellen Inga hadde troen på dialogens kraft. Det har jeg også.

I min heimkommune Hámber-Hamarøy og midt i det lulesamiske kjerneområdet så har vi vind -og vannkraftanlegg, vi har oppdrett i fjordene og vi har pågående industriutvikling. Vi har muligheter for fiske i fjordene og vi har også reindriftsaktører i kommunen.

Selvsagt er der konsekvenser, menneskelige og miljømessige. Men jeg vil si at det er særlig to grunner til at vi får det til; det ene er at næringsaktørene er i god dialog med lokalsamfunnene og det at samer og samiske interesser er med i beslutningsprosessene.

Landsmøte, vi er mange ordførerkandidater som forhåpentligvis klarer å farge kommunekartet BLÅTT til høsten. La oss også vise at vi kan være et trygt, samepolitisk styringsparti.

Erna og Jan Tore har gitt oss rammene og forutsetningene for det som skal være en god dialog og konsultasjon med samiske interesser. Bruk disse og vær i forkant.

Godt valg rundt om!