Lokalforeningenes nominasjonsinnspill i Finnmark

Lokalforeningene i Troms og Finnmark Høyre avholder for tiden prøvenominasjonsmøter før nominasjonsmøtet i november.

Lokalforeningene i Troms og Finnmark Høyre avholder frem til 1. oktober prøvenominasjonsmøter for å gi sine innspill og prioriteringer til stortingslisten foran valget i 2021. Nominasjonsmøtet som skal ta endelig stilling til listen avholdes lørdag den 28. november på Scandic Ishavshotel i Tromsø.

Innspillene fra lokalforeningene publiseres fortløpende i alfabetisk rekkefølge her:

Berlevåg Høyre

NR

NAVN

ANTALLSTEMMER

1.

MarianneHaukland

Enstemmig

2.

JanIvvar Smuk

Enstemmig

3.

ChristineNilssen

Enstemmig

4.

JoInge Hesjevik

Enstemmig

5.

KjerstiSollien Iversen

Enstemmig

6.

VetleLangedahl

Enstemmig

7.

FredrikMartiniussen Larsen

Enstemmig

8.

ØrjanRasmussen

Enstemmig

9.

KristelMonique Jørgensen

Enstemmig

10.

StåleSæther

Enstemmig


Loppa Høyre

NR

NAVN

ANTALLSTEMMER

1.

KristenAlbert Ellingsen

4

2.

Ståle Sæther

4

3.

MarianneHaukland

5

4.

VetleLangedahl

5

5.

SharonFjellvang

Enstemmig

6.

ChristineNilssen

5

7.

Jan IvarSmuk

5

8.

HeidiBjørkli

4

9.

Jo IngeHesjevik

5

10.

KjerstiSollien Iversen

5

11.

ØrjanRasmussen

5

12.

HegeChristin Bjørkmann

5

13.

Simen Nora

5

14.

BjørnarPedersen

5

15.

Bjørn RoaldMikkelsen

5

16.

FredrikMarthinussen Larsen

5

17.

KristelMonique Jørgensen

5

18.

AlexBjørkmann

5

19.

AsbjørnEliassen

5

20.

Eirihn Keuer

5

21.

Tor Farstad

5

22.

SteffenEriksen Haneboe

5

23.

Ole MartinRønning

5

Nesseby Høyre

NR

NAVN

ANTALLSTEMMER

1.

MarianneHaukland

Enstemmig

2.

ChristineNilssen

Enstemmig

3.

Jan IvvarSmuk

Enstemmig

4.

KristenAlbert Ellingsen

Enstemmig

5.

Jo IngeHesjevik

Enstemmig

6.

SharonFjellvang

Enstemmig

7.

ØrjanRasmussen

Enstemmig

8.

StåleSæther

Enstemmig

9.

HegeChristin Bjørkmann

Enstemmig

10.

EirihnKeuer

Enstemmig

Nordkapp Høyre

NR

NAVN

ANTALLSTEMMER

1.

VetleLangedahl

Enstemmig

2.

SharonFjellvang

Enstemmig

3.

MarianneHaukland

Enstemmig

4.

FredrikMarthinussen Larsen

Enstemmig

5.

ChristineNilssen

Enstemmig

6.

StåleSæther

Enstemmig

7.

KristelMonique Jørgensen

Enstemmig

8.

KristenAlbert Ellingsen

Enstemmig

9.

HegeChristin Bjørkmann

Enstemmig

10.

JanIvvar Smuk

Enstemmig

Porsanger Høyre

NR

NAVN

ANTALLSTEMMER

1.

VetleLangedahl

Enstemmig

2.

ChristineNilssen

Enstemmig

3.

KristenA. Ellingsen

Enstemmig

4.

SharonFjellvang

Enstemmig

5.

JanIvvar Smuk

Enstemmig

6.

MarianneHaukland

Enstemmig

7.

StåleSæther

Enstemmig

8.

BjørnarPedersen

Enstemmig

9.

KjerstiSollien Iversen

Enstemmig

10.

JoInge Hesjevik

Enstemmig


Sør-Varanger Høyre

NR

NAVN

ANTALL STEMMER

1.

VetleLangedahl

Enstemmig

2.

ChristineNilssen

Enstemmig

3.

ØrjanRasmussen

Enstemmig

4.

HegeChristin Bjørkmann

Enstemmig

5.

FredrikMarthiniussen Larsen

Enstemmig

6.

MarianneHaukland

Enstemmig

7.

JanIvvar Smuk

Enstemmig

8.

SharonFjellvang

Enstemmig

9.

JoInge Hesjevik

Enstemmig

10.

KjerstiSollien Iversen

Enstemmig

11.

KristinAlbert Ellingsen

Enstemmig


Unge Høyre

NR

NAVN

ANTALLSTEMMER

1.

Vetle Langedahl

Enstemmig

2.

Sharon Fjellvang

Enstemmig

3.

Kristen Albert Ellingsen

Enstemmig

4.

Hege Christin Bjørkmann

2

5.

Ståle Sæther

Enstemmig

6.

Christine Nilssen

2

7.

Jan Ivvar Smuk

Enstemmig

8.

Steffen Eriksen Haneboe

Enstemmig

9.

Simen Nora

Enstemmig

10.

Jo Inge Hesjevik

Enstemmig

11.

Heidi Bjørkli

Enstemmig

12.

Ørjan Rasmussen

Enstemmig

13.

Kristel Monique Jørgensen

Enstemmig

14.

Bjørn Roald Mikkelsen

Enstemmig

15.

Marianne Haukland

Enstemmig

Vardø Høyre

NR

NAVN

ANTALLSTEMMER

1.

VetleLangedahl

Enstemmig

2.

ChristineNilssen

Enstemmig

3.

KristenA. Ellingsen

Enstemmig

4.

MarianneHaukland

Enstemmig

5.

JanIvvar Smuk

Enstemmig

6.

StåleSæther

Enstemmig

7.

SharonFjellvang

Enstemmig

8.

ØrjanRasmussen

Enstemmig

9.

KristenMonique Jørgensen

Enstemmig

10.

HegeChristin Bjørkmann

Enstemmig

11.

JoInge Hesjevik

Enstemmig