Mer forsvarsindustri og leverandørutvikling i nord

Følgende uttalelse ble vedtatt av Troms og Finnmark Høyres årsmøte i helga

Martin Nymo, Erlend Svardal Bøe
Martin Nymo, Erlend Svardal Bøe

En stor del av Forsvarets virksomhet er lokalisert i nord, og Høyre har i regjering bidratt til en tyngre tilstedeværelse ved at det i Forsvaret investeres, trenes og øves mer. Forsvaret er også ved sin virksomhet en betydelig regional samfunnsaktør og arbeidsgiver i Nord-Norge.

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) leverer logistikktjenester til Forsvaret. FLO har ansvaret for alle anskaffelser, forsyninger, transport og vedlikehold i Forsvaret, og skal sikre at Forsvaret får det de trenger, der de trenger det, når de trenger det. Forsvaret gjennomfører innkjøp ved store rammeavtaler for å frigjøre ressurser til operativ evne og møte krav til interneffektivisering. Slike rammeavtaler gjør det vanskelig for bedrifter i kommuner og regioner med forsvarsaktivitet å levere sine varer og tjenester til Forsvaret. Dette har også næringslivets egne organisasjoner påpekt. Troms og Finnmark Høyre vil støtte kravet om at Forsvarets anbud og rammeavtaler må utformes på en slik måte at det er mulig for lokale bedrifter å delta i konkurransen. Dette vil være med å bygge opp sterkere kompetansemiljøer i nord, og vil også være viktig i en beredskapssammenheng.

Regjeringen la 12. mars i år frem en ny forsvarsindustristrategi for Stortinget med tittelen «Samarbeid for sikkerhet – Nasjonal forsvarsindustriell strategi for et høyteknologisk og fremtidsrettet forsvar». Strategien skal bidra til å bedre og styrke Forsvarets samarbeid med norsk næringsliv. Troms og Finnmark Høyre mener det er positivt med en slik strategi og at den må følges opp i praksis.

Troms og Finnmark Høyre mener det må bygges opp et større kompetanse- og forskningsmiljø for å utvikle fremtidens forsvarsteknologi og forsvarsmateriell. Det kan for eksempel gjøres ved at regjeringen setter i gang et arbeid med å opprette en avdeling av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) i Nord-Norge og at man stimulerer til etablering av bedrifter som leverer sine varer og tjenester til Forsvaret.