Nominasjon- og fylkesårsmøtet

Fredag, lørdag og søndag første helgen i februar samles rundt 120 Høyre-delegater i Tromsø på Scandic Ishavshotel.

Fylkesleder Geir-Inge Sivertsen

– Vi gleder oss stort til å treffe våre folke- og tillitsvalgte fra hele storfylket Troms og Finnmark, sier fylkesleder Geir-Inge Sivertsen.

I løpet av denne helgen skal vi velge våre fylkestings kandidater for Finnmark og våre fylkestings kandidater for Troms. Nominasjonskomiteenes innstillinger finner dere her: Finnmark og Troms

I tillegg skal vi diskuterer og vedta et nytt fylkestings program for begge de kommende nye fylkene.

Her er en oversikt over hvor mange delegater de ulike kommune-foreningene våre kan møte med: Oversikt delegatantall

– Dette gleder vi oss til, det er årets høydepunkt, og det er god stemning i partiet med gode målinger. Vi er optimistiske og tror kommunevalget vil bringe Høyre i posisjon i flere av våre kommuner i nord, sier fylkesleder.

Frister å huske:

  • Frist for å sende inn forslag til resolusjoner og uttalelser er fredag 20. januar kl 23.55.
  • Forslag til endringer og tillegg til fylkestings programmet er frist for innsending til onsdag 1. februar kl 23.55.

Program for helgen:

Fredag 3. februar kl 19.00 – 21.00

Lørdag 4. februar

Registrering kl 9 – 10

Nominasjonsmøter kl 10 – 11.30

– Nominasjon Finnmark

– Nominasjon Troms

Årsmøtet kl 12.30 – 18.00

Konstituering

Årsberetningen

Bolk 1: Kl 13.00 Resolusjonskomiteen redegjør for sitt arbeid v/leder Magnus Mæland

  1. Storresolusjonen «Bedre lokalsamfunn med Høyre» (Landsmøtet)
  2. Anbefalte resolusjoner og uttalelser

Bolk: 2 Kl 14.00 Fylkestingsprogramkomiteen redegjør for sitt arbeid v/leder Benjamin Furuly

  1. Om komiteens arbeid og forslag
  2. Behandling

Bolk: 3 Kl 17.15 Stortingsrepresentant og nestleder i Høyre Henrik Asheim

Kl 18.00 Møtet avsluttes

kl 19.30 Middag

Søndag 5.februar kl 9.00 – 14.00

Kl 9.00 Våkne opp, hva vil vi i nord? v/ stortingsrepresentant Erlend Svardal Bøe

Kl 10.00 Fylkestingsprogrambehandlingen fortsetter

Kl 11.30 Kaffepause og utsjekk

Kl 12.00 Resolusjonsbehandling

Kl 13.15 Valg av landsmøtedelegater

Kl 13.45 Avslutning

Slutt senest kl 14