Nominasjon til fylkestingsvalget 2019

Er du, eller vet du om noen som er en god kandidat for Troms og Finnmark Høyre?

Dyktige, engasjerte, reflekterte og kunnskapsrike kandidater er en forutsetning for at Troms og Finnmark Høyre skal ha en sterk og klar stemme i fylkestinget. Troms og Finnmark Høyre er på utkikk etter de rette menneskene som ønsker å profilere partiets politikk i Troms og Finnmark fylkesting i perioden 2019 – 2023. Vi er på utkikk etter personer av alle kjønn, i alle samfunnslag, og med alle typer erfaringer. Kort sagt oppfordrer vi alle som er interessert eller som vet om noen som kan være interessert om å melde seg.

Det legges opp til en omfattende nominasjonsprosess hvor alle som ønsker det kan nominere kandidater til listen. I tillegg vil det gjennomføres prøvenominasjoner i lokalforeningene.

Prøvenominasjonen er rådgivende for nominasjonskomiteen. I forkant av prøvenominasjonen vil kandidatpresentasjoner av kandidatene som lar seg nominere offentliggjøres. Retningslinjene for prøvenominasjon vil offentliggjøres i forbindelse med gjennomføringen.

Nominasjonsmøtet er berammet til 24. -25. november 2018 i Tromsø.

Nominasjonskomiteen består av:

Leder: Hans-Jacob Bønå, Vadsø. hans.bona@vadso.kommune.no, 90923434.

Nestleder: Jorhill Andreassen, Senja. jorhi@online.no, 48082662.

Medlem: Johannes Utvåg, Tromsø. johannesutvaag@gmail.com, 99415833.

Medlem: Anne Karin Olli, Måsøy. anne-karin.olli@kmd.dep.no, 91833458.

Medlem: Amalie Naimak – Unge Høyre. amalienai@hotmail.com, 90365676.


Her kan du spille inn dine forslag på kandidater til nominasjonskomiteen