Steinar og Kjersti skal lede nominasjonsarbeidet i Troms og Finnmark

Fylkesstyret i Troms og Finnmark Høyre har nedsatt nominasjonskomiteer som skal arbeide frem forslag til stortingsvalgliste for Høyre i 2021. For å lede arbeidet i stortingsvalgkretsen Finnmark er Steinar Halvorsen valgt, mens Kjersti Karijord Smørvik skal lede arbeidet for stortingsvalgkretsen Troms.

Nominasjonskomiteene består av:

Stortingskrets Finnmark:
Steinar Halvorsen (leder), Loppa
Jonas Nymo, Porsanger
Lise Svenning, Vadsø
Stian Hætta Fjellheim, Alta
Karoline B. Martinsen, Unge Høyre

Stortingskrets Troms:
Kjersti Karijord Smørvik (leder), Harstad
Geir Varvik, Storfjord
Sebastian Henriksen, Tromsø
Lars Fossberg, Bardu
Rebekka Lind Knoph, Unge Høyre

Fylkesstyret har også vedtatt følgende fremdriftsplan for nominasjonsprosessen frem mot nominasjonsmøtet den 27.-29.november 2020.

Frist/datoer

Hva

30. apr

Sittende representanter og vararepresentanter forespørres og svarer på om de ønsker gjenvalg.

2.mai

Svarene fra sittende representanter/vararepresentanter offentliggjøres på nettsidene.

2. mai-

1. aug

Det sendes ut og publiseres en innspillslenke som er åpen for at alle medlemmer kan gi forslag på personer til å stå på stortingslistene

15. aug

Nominasjonskomitéene jobber selv frem forslag på personer utover det som er spilt inn.

15. aug

Alfabetiske lister over kandidater som ønsker å la seg nominere presenteres og sendes ut til lokalforeningene.

15. aug –

1. okt

Det avholdes prøvenominasjoner i lokalforeningene og i Unge Høyre

1. okt –

8. okt

Rådgivende digital avstemming blant Troms og Finnmark Høyres betalende medlemmer over kandidatene på den alfabetiske listen.

14. nov


Nominasjonskomiteens innstilling presenteres.

28. nov

Nominasjonsmøtet avholdes

For ytterligere spørsmål kontakt Steinar Halvorsen (47419933) eller Kjersti Karijord Smørvik (91690219).