Nora Traa Celius: HLM 21

I dag er det langt flere som fullfører bachelorgraden sin på normert tid, og det gjør oss historiske. Ifølge Tilstandsrapporten for høyere utdanning for 2020 gjelder det her for første gang, så mange som over halvparten av studentene.

I dag er det langt flere som fullfører bachelorgraden sin på normert tid, og det gjør oss historiske. Ifølge Tilstandsrapporten for høyere utdanning for 2020 gjelder det her for første gang, så mange som over halvparten av studentene.

Likevel mener jeg at det fortsatt ikke er noe grunn til å ligge på latsiden. Det er nå man må jobbe for å styrke den gode trenden man ser.

Og jeg tror det ville løftet høyere utdanning om utdanningen og arbeidsliv hang tettere sammen. Og en løsning på dette er å innføre praksis som en integrert del av studiet i flere studieprogrammer.

For å gå ut i arbeidslivet etter endt studie, uten arbeidserfaring, er litt som å kjøre opp til billappen uten å ha øvelseskjørt på forhånd.

En skjønner man vil, men man får det ikke til.

Fordi, da man for eksempel begynner på en bachelorgrad eller mastergrad, kan endemålet virket langt unna. Det blir fort kun fokus på det teoretiske, uten at man helt klarer å se hvordan det man lærer faktisk blir brukt i praksis – eller har relevans i det virkelige liv.

Jeg er selv student, og er straks ferdig med 3 av 5 studieår. Og det er noe jeg og mine medstudenter virkelig ser frem til, så er det de 4 ukene med obligatorisk praksis som vi skal ha neste semester.

Med praksis som en del av studieløpet blir man ikke bare kjent med arbeidslivet, men man får et avbrekk i studiet, som igjen kan bidra til å motivere flere til å fullføre studiet de har begynt på.

Og jeg tror at det ikke bare vil motivere dem til å fullføre, men til å også gjøre det på normert tid.

Og for den enkelte student vil det åpne opp en dør til arbeidsmarkedet, som kan være gull verdt når studiene er fullført.

Derfor blir jeg å stemme for punktet om å innføre praksis som en integrert del av studiet i flere studieprogrammer.