Ny grønn videregående skole i Harstad

Høyre er opptatt av at alle skal gjøre sitt for at utslippene kuttes. Høyre foreslår derfor at ny videregående skole i Harstad bygges som en miljøvennlig skole.

Denne uken er fylkestinget i Troms samlet. I den forbindelse har Benjamin Furuly fra Høyre sendt inn en interpellasjon om den nye videregående skolen i Harstad som skal bygges.

-Skal vi lykkes med å løse klimautfordringene må også fylkeskommunen gjøre sitt. Dette vil være et lite tiltak i den store sammenhengen, men et stort og viktig tiltak for Troms fylkeskommune. Å bygge den nye skolen i Harstad som plusshus er en spennende tanke som absolutt burde vurderes videre, sier Furuly.

Plusshus er betegnelsen på en bygning som er konstruert og innrettet på en slik måte at det totale energiregnskapet skal gå i pluss. Det betyr at et plusshus skaper mer energi i løpet av levetiden enn det som ble brukt for å bygge det. Andre typer klimaeeffektive bygg er nullutslippshus eller passivhus.

-Jeg ønsker at fylkesrådet skal vurdere om det er mulig at den nye skolen bygges med denne teknologien. Det vil i såfall være i god tråd med den regionale strategien for klima- og energi, og i tråd med de økte forventningene om å kutte utslipp, mener Furuly.

-Høyre er opptatt av at alle skal gjøre sitt for at utslippene kuttes. Fylkeskommunen vil også få lavere driftsutgifter som følge av lavere energiforbruk. Derfor synes Høyre dette er en god sak, og vi håper vi kan få en ny, grønn videregående skole i Harstad, avslutter Furuly.


Forslaget er en oppfølger av Høyres ordførerkandidat i Harstad sitt utspill om at den nye skolen i Harstad bør bygges som plusshus. Forslaget til vedtak lyder: «Fylkestinget ber fylkesrådet vurdere om den nye videregående skolen i Harstad kan bygges som et klimaeffektivt bygg, og at denne vurderingen legges frem for fylkestinget.»