Nytt æresmedlem

– Det er med stor glede jeg får muligheten til å utnevne et nytt æresmedlem til en som har betydd mye for partiet, både innad og utad, sa fylkesleder Geir-Inge Sivertsen.

Fra venstre: Ole-Johan Rødvei og Geir-Inge Sivertsen, fylkesleder.

-Jeg har i dag gleden av å utnevne et nytt medlem i denne eksklusive klubben. Ole-Johan Rødvei har bidratt i nesten 20 år som ansatt i partiet, han har i tillegg vært gruppeleder i fylkestingsgruppa i en periode, og vært ordfører i Balsfjord kommune i en periode mellom 2011 til 2015. Han har bidratt og gjort mye for partiet som ligger utenfor det som en kunne forvente, og som gjennom et langt politisk virke har bidratt til å fronte partiets politikk og vært et godt forbilde for Høyre, utad som innad, sa fylkesleder i sin tale og høstet stående applaus.

Det å bli utnevnt som æresmedlem i partiet skal være en ære, og et vitnesbyrd om at den som blir utnevnt som æresmedlem har bidratt og gjort noe for partiet som ligger utenfor det som en kunne forvente, og som gjennom et langt politisk virke har bidratt til å fronte partiets politikk og vært et godt forbilde for Høyre, utad som innad.

Troms og Finnmark Høyres øvrige æresmedlemmer.

• Kjell Arnesen fra Tromsø: Tidligere leder av Troms Høyre i mange år og vara til Stortinget

• Margith Hansen-Krone fra Nordreisa: Stortingsrepresentant i 3 perioder, 2 perioder som vara

• Leif Arne Helø fra Harstad: Tidligere statsråd i Willoch-regjeringen og stortingsrepresentant

• Karin Næsvold fra Tromsø: Fylkestingsrepresentant i fem perioder og medlem av en rekke utvalg

• Arne Ekman fra Ibestad: Ordfører i Ibestad i mer enn fem perioder

• Britt Skinstad Nordlund fra Harstad: Ordfører i Harstad, Fylkesvaraordfører, politisk rådgiver i regjering

• Jorhill Andreassen fra Senja: Leder for Troms Høyre, fylkestingsrepresentant en rekke perioder, vara til stortinget, medlem i Høyres AU og politisk rådgiver i regjering

• Ellen Inga O. Hætta fra Kautokeino: Ordfører og statssekretær