Ordførerkandidat i Harstad, Nina Dons-Hansen, sin landsmøtetale.

Dons-Hansen mener Nord-Norge trenger et politisk skifte etter flere år med surking og fokus på reversering.

Nina Dons-Hansen, ordførerkandidat i Harstad.

Nord-Norge – og Norge for øvrig – trenger ny, innovativ ledelse som tar i bruk alle gode krefter. Nord-Norge trenger et politisk skifte etter flere år med surking og fokus på reversering. Et politisk lederskap som inspirerer gjennom ambisjoner og konkrete mål. For Nord-Norge er mulighetenes landsdel, vi har naturressursene, jobbskapere, innovatører, engasjerte frivillige og et stort potensial for grønn vekst.

Dessverre så har regjeringa gjennom å plutselig tre en grunnrenteskatt nedover hodet på «de rike» – skapt mye usikkerhet, ikke bare havbruksnæringa, men også i leverandørnæringa og hos folk flest. Det er en så feilslått fremgangsmåte og politikk, at det er nesten ikke til å tro.

Det er også utrolig at regjeringa kutter i støtte til ideelle og frivillige organisasjoner. Fontenehuset i Harstad har ansatte og medlemmer som hver dag gjør en fantastisk innsats for de som har utfordringer i livet. Helt uten forvarsel får de kutt i statstilskudd og avslag på moms-refusjon – på tross av at flere i dag (etter pandemien) oppsøker Fontenehusets tilbud og fellesskap.

Frelsesarmeens rusomsorg i Harstad, Stedet, har også helt uten varsel fått kutt i statsstøtten. Et bittelite beløp for regjeringa, som har dramatiske konsekvenser for dem det går utover.

Ledelse er å skape resultater gjennom andre – ledelse er IKKE å redusere handlingsrom og forutsigbarhet plutselig, helt uten forvarsel. Nord-Norge må nå få politiske ledere som evner å se mulighetene i nord, som har handlekraft og gjennomføringsevne. La oss i Høyre ta over den politiske styringa i mulighetenes landsdel. Da blir det fart i utviklinga.