På med ledertrøya

Det er på tide at vi tar på oss ledertrøya. Fylkeskommunen har ikke ansvar alene for at Troms og Finnmark skal kunne nå sitt potensiale, men har et tungt ansvar for å legge til rette for at folk i regionen vår får muligheten til å skape vekst og utvikling.

Christine B. Killie og Benjamin Furuly, fylkestingsgruppa

Denne uken er det ventet at fylkesrådet i Troms og Finnmark skal legge frem sitt forslag til budsjett for 2021-2024. Det er på tide at den politiske ledelsen viser hva de ønsker med fylket, og viser hvordan fylkeskommunen skal bidra til vekst og utvikling i regionen vår.

Et fylkeskommunalt budsjettforslag kan virke som stoff for spesielt interesserte, men er i år blitt viktigere enn på mange år. Fylkesrådet har varslet store kutt, og fylkestinget har blant annet vedtatt kutt i 50 millioners-klassen for kollektivtilbudet i fylket. Det betyr færre avganger med hurtigbåt, nedleggelse av fergetilbud og dårligere busstilbud. Høyre mener vi må ha et tilbud som går når folk og næringsliv skal frem, og som er enkelt og forutsigbart å reise med.

Første test for regionale ambisjoner 

For en bare ett år gammel fylkeskommune er dette den første virkelige testen for hvor ambisjonene til regionale politikere ligger. Ønsker man å være fremoverlente og bidra til vekst og utvikling, eller er ambisjonene først og fremst at vi skal tilbake til det som har vært før. Stortinget har gitt fylkeskommunene i oppdrag å være en samfunnsutvikler. Det må også fylkeskommunens prioriteringer gjenspeile. Nord-Norges viktigste utfordring for fremtiden er tilgangen på nok, og riktig, kompetanse. Fylkeskommunens nøkkelrolle innenfor videregående skole, fagskole og voksenopplæring må derfor fylles med reelle løsninger og prioriteringer. Ambisjonen om at flere må fullføre videregående opplæring må være overordnet for fylkeskommunens utdanningspolitikk.

Opprustning av fylkesveiene 

Næringslivet vårt står i en utfordrende krise både på kort og lang sikt. Fylkeskommunen må også gjøre grep for å bidra til at bedriftene våre skal komme seg gjennom dette. Derfor forventer Høyre en tydelig satsning på opprustning av fylkesveiene våre. Både for å holde aktiviteten i anleggsnæringa oppe, men også for å gi bedrifter bedre forutsetninger for å få levert varene sine til markedet. Vi vet at infrastruktur er en av de viktigste forutsetningene som må være tilstede for at vi skal kunne skape nye arbeidsplasser i distriktene våre.

Det er på tide at vi tar på oss ledertrøya. Fylkeskommunen har ikke ansvar alene for at Troms og Finnmark skal kunne nå sitt potensiale, men har et tungt ansvar for å legge til rette for at folk i regionen vår får muligheten til å skape vekst og utvikling. Gjennom et bedre utdanningstilbud, bedre fylkesveier og et godt kollektivtilbud. Med en offensiv fylkeskommune er mulighetene store for å skape vekst i nord.

Christine B. Killie og Benjamin Furuly, Høyres medlemmer i økonomikomiteen i Troms og Finnmark fylkeskommune