Plassreservasjon på kollektivtrafikken

Høyre mener det må være mulig å reservere plass for kollektivreise på hurtigbåt mellom Tromsø og Harstad, og andre ruter.

– For de som reiser kollektivt er forutsigbarhet en nøkkel. At man vet at man kommer seg fram tidsnok er helt avgjørende for at man kan stole på kollektivreisen, mener Line Fusdahl.

Fylkestinget møtes denne uken, og Høyres fylkestingsrepresentant, Line Fusdahl, tar opp saken om at det ikke lenger er mulig å reservere plass på hurtigbåtene.

Interpellasjon – Plassreservasjon på kollektivtrafikken

For de som reiser kollektivt er forutsigbarhet en nøkkel. At man vet at man kommer seg fram tidsnok er helt avgjørende for at man kan stole på kollektivreisen, og at man kan velge dette alternativet.

Inntil nylig var det mulig å reservere plass på hurtigbåttilbudet i Troms ved hjelp av appen «Troms plass». Etter at selskapet som leverte tjenesten ble kjøpt opp, er tilbudet blitt lagt ned og det er ikke lenger mulig å reservere plass for kollektivreise på hurtigbåt mellom Tromsø og Harstad, eller andre ruter.

Reisende som skal rekke avtaler, enten i jobbsammenheng eller sykehustimer, er spesielt sårbare dersom de ikke er sikret å komme med avgangen. Det har også vært løftet som viktig for reiselivsnæringa, å kunne reservere plasser og slik være sikret at gjestene kommer fram til avtalt tid.

Et moderne kollektivtilbud må ha gode teknologiske løsninger som er godt tilpasset de reisende. Et tilbud om plassreservasjon bør derfor ikke bare være tilgjengelig på hurtigbåt, men også på buss og ferge.

I Nordland har fylkeskommunen lansert «Travel Pass Nordland», en kollektivbillett som gjør det mulig å reise så mye man vil med hurtigbåt og buss i Nordland i 7 dager. Med billetten kan man også forhåndskjøpe billett, og sånn sett være sikret seteplass.

Spørsmål til fylkesrådet:

  1. Vil fylkesrådet sikre at det igjen blir mulig å reservere plasser på hurtigbåtruter i fylket?
  2. Vil fylkesrådet å vurdere å etablere en løsning også for reservering av plass på buss og ferge, som kan øke forutsigbarheten for folk og næringsliv?
  3. Er det aktuelt å innføre en lignende reisebillett som «Travel Pass Nordland», hvor reisende kan reise ubegrenset med hurtigbåt og buss til en fast lav pris i Troms og Finnmark?

Line Fusdahl,

Høyre